BANJALUKA – Vlada RS razmatrala je danas konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci kada je ostvareno 640,2 miliona maraka, što je 95 odsto u odnosu na plan, a 87 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Ministar finansija RS Aleksandar Džombić rekao je da je budžetski okvir smanjen rebalansom budžeta i da su napravljene uštede u stend baj aranžmanu tj. obavezama prema MMF-u, te da nije predviđeno smanjenje plata niti transfera prema Fondu PIO RS.

“Rebalans je realno planiran i nadam se da nećemo morati do kraja godine ponovo raditi rebalans kao neki u okruženju”, rekao je Džombić na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade RS.

On je naveo da je najveći pad u prihodima od indirektnih poreza, gdje je ostvareno 404,2 miliona KM, što je 89 odsto u odnosu na plan ili 84 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Direktni porezi izvršeni su u iznosu od 227,8 miliona KM, što je za šest odsto više u odnosu na plan, a za isto toliko manje u odnosu na uporedni period prošle godine.

Rashodi u prvih šest mjeseci bili su 727,8 miliona KM ili 87 odsto polugodišnjeg budžeta.

Budžetski korisnici imali su 27,2 miliona maraka prihoda, a rashoda 31,2 miliona KM.

“Sve obaveze servisirane su u predviđenim rokovima. Ino dug izvršen je 45,5 miliona KM i nastavljena je otplata unutrašnjeg duga bez ikakvih zastoja i izvršeno je 2,2 miliona maraka sa računa posebnih namjena za drugi anuitet stare devizne štednje”, naveo je Džombić.

On je dodao da je nastavljena realizacija Razvojnog programa RS za koji je u izvještajnom periodu utrošeno 124,8 miliona KM i da su ukupna likvidna sredstva na dan 30. juna ove godine iznosila 873,2 miliona KM.

Vlada je danas odobrila tri miliona i 44 hiljade maraka za kupovinu imovine u vlasništvu rogatičke Fabrike prečistača u stečaju, a Vlada će nakndano osnovati novo preduzeće u stopostotnom vlasništvu države.

Vlada je odobrila dva miliona KM za osnivanje jednočlanog akcionarskog društva za preradu drveta “Nova Borja” Teslić, čiju imovinu je za 7,5 miliona KM prethodno kupila.

iz Programa socijalnog zbrinjavanja radnika odobrila je 1,2 miliona maraka za 734 radnika iz 88 preduzeća, rekla je šef Biroa Vlade RS za odnose sa javnošću Vera Sajić.

Polovina novca namijenjena je radnicima “Famos Koran” Pale koji su zbog stečaja ostali bez posla, a polovina za doprinose za 137 radnika iz 87 preduzeća koji ispunjavaju uslov za starosnu penziju.

Vlada je Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica odobrila 956.000 KM za projekte izgradnje u opštinama Mrkonjić Grad, Oštra Luka, Kupres, Šipovo, Višegrad, Brod, Čajniče, Ribnik, Srebrenica, Rogatica, Bratunac i Zvornik.

Usvojene su i informacije o podsticajima zapošljavanja mladih i subvencijama kamata na stambene kredite mladima u sedam mjeseci ove godine.

U tom periodu zaposlena su 422 radnika od kojih 380 sa srednjom, jedan sa višom i 41 sa visokom stručnom spremom, gdje je 238 poslodavaca dobilo ukupno 1.153.900 KM podsticaja za zapošljavanje mladih.

“Nakon rebalansa budžeta za ovu namjenu ostalo je još 1.720.000 KM, a konkurs za dodjelu novca za poslodavce otvoren je do 22. septembra”, istakla je Sajićeva.

Od 166 prijavljenih mladih i mladih bračnih parova subvencije kamata na stambene kredite odobrene su za njih 146, za šta je isplaćeno 116.451 KM, a nakon rebalansa budžeta za tu namjenu na raspolaganju je ukupno 500.000 KM.

Izvor Agencije