BANJALUKA – Mikrokreditno društvo „Sinergija Plus” Banjaluka objavilo je danas javni poziv za upis i uplatu prve emisije obveznica. Emituje se 30.000 obveznica, nominalne vrijednosti 100 KM, ukupne vrijednosti tri miliona KM.

Obveznice se emituju sa rokom dospijeća od tri godine od dana upisa emisije u Centralni registar hartija od vrijednosti.

Kamatna stopa je fiksna osam odsto na godišnjem nivou, na preostali iznos duga. Isplata glavnice i pripadajućeg dijela kamate će se vršiti dva puta godišnje, pet dana od dana dospijeća, a najkasnije u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.

Agent emisije je „Advantis Broker” Banjaluka.

Početak upisa i uplate obveznica je 14. oktobar, a završetak je 9. novembar ove godine.

Vlasnik obveznica ima pravo na naplatu nominalne vrijednosti glavnice i pripadajuće kamate. Nijedan vlasnik nema pravo tražiti prijevremeno dospijeće obveznica.

Radi očuvanja realne vrijednosti, ukoliko dođe do promjene kursa KM u odnosu na EUR, primjenjivaće se valutna klauzula (preračun KM u EUR, odnosno EUR u KM) po srednjem kursu, a prema kursnoj listi Centralne banke BiH na dan promjene kursa.

Izvor Agencije