BANJALUKA – Vlada Republike Srpske usvojila je danas Uredbu o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima

Tom uredbom utvrđuju se uslovi i način dodjele sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske za subvencionisano korišćenje usluge smještaja u ugostiteljskim objektima, na teritoriji Republike Srpske u cilju podsticanja razvoja domaćeg turizma.

Vaučer je dokument koji izdaje Ministarstvo na osnovu koga korisnik vaučera ostvaruje pravo na subvenciju troškova usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom u jednoj smještajnoj jedinici ugostiteljskog objekta za smještaj,  bez subvencije ostalih troškova ishrane i pića ili drugih fakultativnih usluga.

Vaučer se može iskoristiti za plaćanje:

1. troškova usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom u minimalnom trajanju  od tri noćenja zaredom, u korist jednog korisnika vaučera,

2. troškova usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom u minimalnom trajanju  od četiri  noćenja zaredom  u korist dva korisnika vaučera i

3. troškova usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom u minimalnom trajanju  od četiri  noćenja zaredom  u više ugostiteljskih objekata za smještaj, u korist dva korisnika vaučera, ukoliko se turistički aranžman realizuje posredstvom turističke agencije.

Vaučer se može iskoristiti u periodu od 15. juna do 15. novembra 2020. godine.

Uslugu smještaja pruža subjekt  registrovan kao privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima za smještaj u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast ugostiteljstva.

“Korisnik vaučera je svaki punoljetni građanin Republike Srpske bez obzira na visinu ličnih primanja, koji ispunjava uslove iz ove uredbe za dodjelu vaučera. Korisnik vaučera može koristiti vaučer samo radi plaćanja usluga smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom kod ugostitelja koji pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu za smještaj van mjesta  prebivališta korisnika vaučera”, navodi se u Uredbi.

Vrijednost vaučera iznosi 100,00 KM i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik vaučera može jednom u toku 2020 godine koristiti za plaćanje usluge smještaja (noćenje sa doručkom), bez obzira na vrijednost izvršene usluge smještaja.

Suzana Gašić, ministar trgovine i turizma RS, rekla je da će uskoro biti raspisan javni poziv za prijavu privrednih subjekata zainteresovanih za projekat turističkih vaučera.

Takođe, naglasila je da će nakon toga na web stranici biti objavljen spisak privrednika kod koji će se moći iskoristiti ti vaučeri.

Gašićeva je podsjetila da turističke vaučere mogu da koriste punoljetni građani sa prebivalištem u Srpskoj, a moći će za njih da se prijave posredstvom aplikacije.

“Preduslov je da su prethodno rezervisali smještaj u određenoj smještajnoj jedinici u Srpskoj, a kod privrednog subjekta koji je prijavljen i ispunio određene uslove”, rekla je Gašićeva.

Ona je naglasila da je namjera ovog projekta pomoć domaćoj privredi i turizmu.

(Swot)