BANJALUKA – Vlada RS utvrdila je Nacrt zakona o prenosu prava svojine nad kapitalom RS u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave, čime se stvaraju pretpostavke da lokalne zajednice na odgovarajući način upravljaju kapitalom kojim sada upravlja Srpska.

“Zakonom se definiše da su kapital akcije i udjeli u komunalnim preduzećima, koje su sada u portfelju Akcijskog fonda RS. Propisuje se način upravljanja tim kapitalom, a definišu se i postupci i obaveze jedinica lokalne samouprave u odnosu na nadležne javne registre”, rekla je pomoćnik ministra uprave i lokalne samouprave Milanka Šopin.

Ona je dodala da se Vlada RS opredijelila za donošenje ovog zakona zbog potreba jedinica lokalne samouprave, koje su u najvećem broju slučajeva osnivači ovih preduzeća, a čije je obavljanje od opšteg interesa za lokalnu zajednicu.

“Osim toga, jedinice lokalne uprave su odgovorne za uređenje i obezbjeđenje usluga u oblasti komunalne djelatnosti”, rekla je Šopinova.

Ona je podsjetila da je jedna od mjera Vlade u programu za suzbijanje negativnih efekata svjetske ekonomske krize na privredu RS i pravo prenosa raspolaganja komunalim preduzećima na jedinice lokalne samouprave.

Izvor Agencije