SARAJEVO – Inspekcija će od banaka u BiH zatražiti da snize kamatne stope na kredite, a ukoliko to na učine početkom narednog mjeseca će se suočiti s kontrolama i mogućim sankcijama zbog kršenja Zakona o zaštiti potrošača.

Takav zaključak donijeli su na današnjem sastanku na Vlašiću predstavnici Federalne uprave inspekcija, inspektorata RS i Brčko distrikta i Ombudsmana za zaštitu potrošača BiH.

"Ombudsman za zaštitu potrošača Dragan Doko zadužen je da naredne sedmice održi sastanak s predstavnicima entitetskih agencija za bankarstvo i Centralne banke BiH i ukaže im na kršenja Zakona o zaštiti potrošača BiH od strane banaka kroz povećanje kamata na kredite. Ukoliko banke odbiju da vrate kamatne stope, mi ćemo krenuti u kontrolu i njihovo kažnjavanje. Imamo za to dvije mogućnosti, kroz kolektivni pristup, ali i pojedinačne slučajeve", kaže Ibrahim Tirak, direktor Federalne uprave inspekcija.

Najavljuje da bi kontrola banaka, ukoliko same ne koriguju kamate, mogla početi nakon prvomajskih praznika.

Igor Milunović, zamjenik direktora Inspektorata RS, dodaje da inspekcije imaju zakonski osnov za sankcionisanje banaka.

"Kamatne stope moraju odgovarati uslovima sadržanim u ugovoru koji banke zaključuju s korisnicima kredita. Ukoliko su kamatne stope veće od onih u ugovoru, banke su dužne da ih vrate ili ćemo ih sankcionisati. Potrošači ne smiju biti u zabludi kad su u pitanju krediti i novac", pojašnjava Milunović.

Dodaje da je na jučerašnjem sastanku dogovoreno i pokretanje izmjene Zakona o zaštiti potrošača BiH, pogotovo člana 53, koji onemogućava kontrolisanje banaka u domenu stambenih kredita i kredita za nakretnine.

"Budući da su stambeni krediti najzastupljeniji, izmjene zakona su nužne da bismo stvorili uslove za kontrole", naglašava Milunović.

Kaže kako će naredni dani biće iskorišteni za edukaciju inspektora pošto je većini bankarski sektor prilično nepoznat.

Predstavnici inspekcija pozvali su i udruženja za zaštitu potrošača da edukuju potrošače, navodeći i da je njihova uloga u akciji obuzdavanja visokih kamata izuzetno važna.

Izvor Nezavisne novine