BANJALUKA – Energetska zajednica će morati produžiti sankcije BiH ako ne bude postignut dogovor o tržištu gasom, rekao je Janez Kopač, sekretar Energetske zajednice.

On tvrdi da nijedan spoljni dobavljač gasa, uključujući i Rusiju, neće biti spriječen da nastavi snabdijevanje BiH.

“Rješenja koja traži EZ ne isključuju nikoga, niti su ona usmjerena protiv bilo koga. Potpuno suprotno, rješenja su dizajnirana u skladu sa evropskom legislativom koja upravo otvara tržišta svim zainteresovanim stranama”, rekao je on.

Da li je realno očekivati da će na sarajevskom samitu biti doneseni neki zaključci u vezi s energetskom politikom u BiH, s obzirom na to da ovih dana intenzivno traju pregovori?

Kopač: Određen napredak već je napravljen u sektoru električne energije jer su se svi učesnici uključeni u proces usaglasili o nacrtu zakona o tržištu električnom energijom na nivou države. Sada bi trebalo urediti aranžmane kako bi bio organizovan sistem operatora prenosa i ubrzati proces sertifikacije. Mi vjerujemo da bi u skorijem periodu trebalo očekivati usvajanje tog zakona.

A kad se radi o gasnom sektoru?

Kopač: U vezi sa tržištem gasom pregovori još traju i zato bih se u ovom trenutku suzdržao od komentara.

Pregovori se odnose samo na tržište gasa, ili su u njih uključeni i drugi aspekti energetskih politika?

Kopač: Pregovori su primarno fokusirani na dio koji se odnosi na tržište gasom. Postoje još mnoga druga otvorena pitanja poput zaštite životne sredine, sektora nafte i slično, ali situacija u vezi sa sektorom gasa je kritična jer je zbog tog problema Energetska zajednica uvela sankcije prema BiH prije godinu dana. Sankcije će morati biti produžene ako ne budemo došli do rješenja.

Koji je minimalni regulatorni i zakonski okvir prihvatljiv za EZ? Da li, na primjer, zakoni i pravila mogu biti usvojeni na entitetskom nivou, ili moraju biti isključivo na državnom?

Kopač: Minimalan nivo koji je prihvatljiv za EZ je detaljno objašnjen i obrazložen svim donosiocima odluka u BiH. Što se tiče gasa, pravna stečevina Sporazuma o Energetskoj zajednici zahtijeva rješenje po kojem mora biti osnovano regulatorno tijelo na državnom nivou sa tačno definisanim ovlaštenjima i dužnostima po pitanju gasnih politika na državnom nivou. Istovremeno, mnogi propisi definisani zakonima mogu biti prepušteni entitetskim nivoima.

Kad svi zakoni budu usvojeni u skladu sa standardima EZ, da li će to značiti da drugi snabdjevači, poput Rusije, više neće moći prodavati svoj gas u BiH?

Kopač: Rješenja koja traži EZ ne isključuju nikoga, niti su ona usmjerena protiv bilo koga. Potpuno suprotno, rješenja su dizajnirana u skladu s evropskom legislativom koja upravo otvara tržišta svim zainteresovanim stranama. Zakoni će, takođe, omogućiti svim snabdjevačima gasa, uključujući i one izvan zemalja EU, da i u budućnosti BiH nastave snabdijevati gasom. Samit odlučuje o produžavanju sankcija Četrnaesti ministarski samit Energetske zajednice počinje danas u Sarajevu, a glavna sesija, na kojoj se očekuje usvajanje velikog broja zaključaka, biće održana u petak. Između ostalog, ministri će odlučivati i o tome da li će produžiti sankcije BiH zbog neusvajanja zakonskih propisa Sporazuma o EZ koji se odnose na tržište gasa. Pregovori između entitetskih i državnih organa u BiH traju i ovih dana, a pored Sekretarijata EZ-a u pregovore su uključeni i predstavnici Evropske komisije. Podsjećamo, sankcijama bi bio uskraćen evropski novac za BiH koji se odnosi na nekoliko projekata iz oblasti energetike. (Izvor: Nezavisne novine)