BANJALUKA – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS putem revolving Fonda “Partner”, a posredstvom NLB Razvojne banke i Balkan investment banke obezbijedilo je 2,24 miliona KM kreditnih sredstava koja su dostupna registrovanim poljoprivrednim proizvođačima i zadrugama, akcionarskim društvima i ostalim licima poljoprivredne djelatnosti iz RS.

Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Zoran Kovačević rekao je na konferenciji za novinare u Banjaluci da je ova kreditna linija aktivna od prošle godine, navodeći da je stanje ukupnih potraživanja u Fondu “Partner” na današnji dan 34 miliona KM, te da je zbog različitih tumačenja o sredstvima, potrebno objasniti da se radi o različitim kreditnim linijama i pozajmicama koja su započele 1998. godine.

Radi se o sredstvima, između ostalog, iz programa Međunarodne agencije za razvoj poljoprivrede, kredita Svjetske banke i Vlade Italije, plasmana od 1998. do 2000. godine za mehanizaciju i stočni fond u iznosu od 14 miliona KM, krediti iz donacije Vlade Japana iz 1999. godine za mehanizaciju, traktore i NPK đubrivo od 5,5 miliona KM, te iz IPARD programa plasman od 1997. godine do 2001. godine za steone junice i svinje u iznosu od 5, 5 miliona KM.

On je istakao da se došlo do situacije da Fond “Partner” potražuje 34 miliona KM, jer su u vezi sa kreditnim sredstvima javnosti plasirane informacije da su to donacije za krajnje korisnike, što je dovelo do toga da su se ljudi dvoumili, bez obzira što su znali da su potpisali jasne ugovore o kreditu pod određenim uslovima.

“Ono što smo imali na stanju prošle godine, odnosno ono što su korisnici vratili u Fond bilo je 2,24 miliona KM i na bazi toga smo raspisali javni poziv na osnovu kojeg smo sa dvije banke potpisali ugovore i ta sredstva su podijeljena na pola. Od tada do danas imamo još dodatnih sredstava u iznosu od 1,16 miliona KM na računu tako da i ta sredstva možemo uključiti u ovu kreditnu liniju”, rekao je Kovačević i dodao da je Ministarstvo prvi put juče dobilo pozitivan revizorski izvještaj i to bez rezerve.

Koordinator za kredite fizičkim licima u NLB Razvojnoj banci Ljiljana Rebić rekla je da je minimalan izos za odobrenje kredita 10.000 KM, a maksimalan 100.000 KM, sa godišnjom kamatnom od 3,25 odsto, uz trošak od 0,5 odsto za obradu kredita, rok otplate do pet godina i grejs period od godinu dana.

“Do sada smo odbrili šest kredita ukupnog iznosa 333.000 KM, od čega dva pravnim i četiri fizičkim licima”, precizirala je Rebićeva i dodala da se sredstva mogu koristi za izgradnju novih objekata za stočarstvo, kupovinu osnovnog stada, podizanje novih višegodišnjih zasada voćnjaka i vinograda, kao i staklenika i plastenika.

Direktor Komercijalne divizije Balkan investment banke Igor Jovičić rekao je da je do sada kroz Fond “Partner” realizovano oko deset kreditnih linija i da je ovo ovo trenutno najpovoljnija kamata na tržištu.

On je pojasnio da je ova banka napravila još jedan iskorak u odnosu na barijere sa kojima se susreće ova vrsta klijenata, jer su zbog težine obezbjeđivanja žirata, svakom klijentu omogućila da za određen iznos založi ono što je mogućnosti.

Izvor Agencije