BRISEL – Prema podacima evropske agencije za statistiku Eurostat u BiH su u poređenju sa članicama EU sve vrste proizvoda navedenih u izvještaju jeftiniji sem u oblasti nabavke elektronskih kućnih aparata.

Istraživanje Eurostata obuhvata 2.500 proizvoda i usluga u 37 evropskih država, od kojih 27 zemalja EU, tri zemlje kandidata – Hrvatska, Makedonija i Turska, zatim Island, Švajcarska i Norveška, kao i države zapadnog Balkana – Crna Gora, Srbija, Albanija i BiH.

Cijene alkoholnih pića i cigareta u BiH u prošloj godini bile su među najnižim u Evropi i iznose 45 odsto od cijene ovih proizvoda u zemljama EU.

Troškovi prosječne porodice u BiH tokom prošle godine bili su na nivou od 56 odsto od prosjeka EU.

U BiH su ispod prosjeka EU bile cijene odjeće i obuće, 94 odsto u poređenju sa cijenama u EU, dok su troškovi za nabavku kućanskih aparata bili iznad nivoa prosječne evropske porodice i iznose 111 odsto u odnosu na evropski blok.

Istraživanje Evrostata je pokazalo da su troškovi prosječne porodice najveći u Danskoj, čak 41 odsto više od prosjeka EU, dok su najniži u Makedoniji.

Najjeftinija država je Bugarska, gdje su troškovi skoro upola niži nego na nivou Unije.

Istraživanje je obuhvatilo 2 500 proizvoda i usluga u 37 evropskih država, od kojih 27 zemalja EU, tri zemlje kandidata – Hrvatska, Makedonija i Turska, zatim Island, Švajcarska i Norveška, kao i države zapadnog Balkana – Crna Gora, Srbija, Albanija i BiH.

Izvor Agencije