Poreska uprava Republike Srpske je, od kada je počela kriza izazvana pojavom virusa korona u RS, pokrenula nekoliko inicijativa i preduzela niz dodatnih mjera s ciljem da se pomogne poreskim obveznicima i olakša im izvršavanje obaveza, rekao je direktor Poreske uprave RS Goran Maričić u intervjuu za “Glas Srpske”.

Prema njegovim riječima, podaci pokazuju da je nakon nekoliko godina konstantnog rasta javnih prihoda u RS, došlo do smanjenja prihoda, isključivo usljed situacije u vezi sa virusom korona, mjera Republičkog kriznog štaba koji je zabranio i ograničio rad određenih djelatnosti, ali i odgađanja plaćanja poreskih obaveza poreza na dobit i poreza na dohodak.

Vlada RS je donijela odluku kojom je propisano da će privrednicima kojima je zbog mjera u vezi sa virusom korona onemogućen rad uplatiti poreze i doprinose za radnike za mart. Kakve su obaveze Poreske uprave RS u tom smislu?

MARIČIĆ: Te obaveze će biti izmirene iz sredstava Fonda solidarnosti za posebne namjene za saniranje posljedica virusa korona, a odnose se na plate zaposlenih kod pravnih lica i preduzetnika koji su radnicima isplatili neto platu za mart 2020. godine, te obaveze po osnovu doprinosa lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, a koji su prestali sa poslovanjem. Poslodavci i lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti su obavezni da dostave Poreskoj upravi mjesečnu prijavu poreza po odbitku – Obrazac 1002 o isplaćenim platama nakon oporezivanja i obračunatim obavezama, a Poreska uprava će nakon kontrole prijava i provjere dostaviti podatke o pojedinačnim i ukupnim obavezama po osnovu poreza i doprinosa Ministarstvu finansija. Oni koji ispunjavaju uslove propisane ovom odlukom treba da Poreskoj upravi dostave pisanu izjavu sa zahtjevom najkasnije do 11. maja 2020. godine za mart.

Rok za podnošenje poreskih prijava je pomjeren sa 31. marta na 30. april. Koje su sada obaveze poreskih obveznika?

MARIČIĆ: U skladu sa poreskim zakonima, 31. marta je istekao rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za porez na dobit, na dohodak i za doprinose nosioca porodičnih poljoprivrednih gazdinstava za 2019. godinu, kao i rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava komunalne takse, posebne republičke takse za preduzetnike i poreske prijave za registrovano oružje za 2020. godinu. Uzimajući u obzir situaciju u vezi sa virusom korona, smatrali smo da bi dolazak većeg broja obveznika u prostorije Poreske uprave mogao pogoršati epidemiološku situaciju, te smo tražili saglasnost da rok za podnošenje ovih prijava bude pomjeren na 30. april, što je Vlada odobrila. Dakle, poreski obveznici sada imaju dodatnih mjesec dana da se organizuju i uredno podnesu poreske prijave.

I naplata poreskih obaveza je odgođena. Šta obveznici sada treba da urade i kada će izmiriti te obaveze?

MARIČIĆ: Vlada je donijela odluku o privremenom odgađanju plaćanja poreskih obaveza po osnovu poreza na dobit, poreza na dohodak, te naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma i protivpožarne naknade po godišnjoj poreskoj prijavi za 2019. godinu sa 31. marta na 30. juni 2020. godine. Odgađanje plaćanja se odnosi na pravna lica i preduzetnike koji imaju poteškoće u poslovanju, a koji treba da Poreskoj upravi podnesu pismenu izjavu za odgađanje plaćanja obaveza, koje će izmiriti u ratama do kraja godine.

Kakva je naplata javnih prihoda u martu i od početka ove godine?

MARIČIĆ: U prva tri mjeseca ove godine na račun javnih prihoda RS prikupljeno je ukupno 598,7 miliona maraka, što je za 23,1 milion KM ili četiri odsto manje u odnosu na isti period prošle godine. Naplata javnih prihoda u prvoj polovini marta iznosila je 122,8 miliona maraka, što je predstavljalo rast od 10,6 miliona KM ili devet procenata u odnosu na isti period prošle godine. Međutim, nakon donošenja mjera, ograničenja i zabrana rada, odgađanja plaćanja poreskih obaveza došlo je do pada naplate javnih prihoda pa je u drugoj polovini marta naplaćeno tek 86,7 miliona KM, što je za 44,7 miliona maraka ili 34 odsto manje nego u istom periodu prošle godine. Dakle, obistinila su se predviđanja da bi kriza izazvana virusom korona kod nas, pa tako i u cijelom svijetu, mogla stvoriti probleme u naplati javnih prihoda, kao što uopšteno ugrožava i sve ekonomije i privrede svijeta, na šta niko nije imun.

Vlada RS je sugerisala zaposlenima u republičkim institucijama da se po principu solidarnosti odreknu dijela primanja za mart u korist Fonda solidarnosti za obnovu RS. Kakva su vaša očekivanja kada su u pitanju radnici Poreske uprave?

MARIČIĆ: Zaposlenima smo dostavili obrazac za pismenu izjavu da se sasvim dobrovoljno i bez bilo kakvog pritiska izjasne o spremnosti i samom procentu plate koji su spremni da izdvoje u taj fond.

Koje mjere ste preduzeli kako biste zaštitili obveznike i zaposlene od virusa?

MARIČIĆ: Skratili smo radno vrijeme naših šaltera i zaposlenima obezbijedili maske, rukavice i sredstva za dezinfekciju. Kako proces rada ne bi bio narušen, svakodnevno je na poslu polovina zaposlenih, dok je za najveći broj ostalih radnika omogućen rad od kuće. Obveznici i dalje mogu dolaziti na šaltere, uz poštovanje preporuka za sprečavanje širenja virusa, ali apelujem na sve da i u narednom periodu u što većem obimu koriste elektronske usluge i na taj način daju svoj doprinos u borbi protiv širenja virusa. Poreski obveznici trenutno elektronskim putem mogu podnijeti 12 različitih prijava. I pored svih ovih mjera, nijedan poreski obveznik ne smije i neće biti uskraćen za bilo koju uslugu.

Povrat poreza
Prije desetak dana ste najavili da je počeo povrat poreza i doprinosa firmama koje su povećale plate radnicima na osnovu Zakona o podsticajima u privredi. Da li je taj posao završen što se tiče Poreske uprave RS i kakvi su rezultati?

MARIČIĆ: Angažovali smo sve raspoložive resurse da bismo taj posao priveli kraju u rekordnom roku, imajući u vidu obim posla. Ministarstvo privrede i preduzetništva je na provjeru ispunjenosti uslova za ostvarenje tog prava dostavilo ukupno 477 zahtjeva. Od tog broja, do sada su ministarstvu dostavljeni podaci o obračunu prava na podsticaj za 435 poreskih obveznika, koji su povećali plate za 12.125 radnika sa ukupno obračunatim pravom na podsticaj od 2,9 miliona KM. Možemo reći da smo svoj dio posla gotovo završili, što je uspjeh imajući u vidu da smo sa obradom počeli 17. marta, odnosno dan nakon što je tu mjeru predložio Štab za praćenje stanja u privredi.