SARAJEVO – Povećana proizvodnja baznih metala i prerada metala u prvom kvartalu ove godine pokazatelji su koji govore da je došlo do oporavka u metalskom sektoru BiH, tako da se očekuje da će naredne godine ova grana privrede dostići onaj izvoz koji je imala prije početka globalne ekonomske krize.

Sekretar Asocijacije metalnog i eletro sektora industrije Spoljnotrgovinske komore BiH Midhat Čehajić rekao je u Sarajevu da su ugovori i narudžbe koje imaju metalske firmi u BiH sa stranim kompanijama ove godine mnogo veće nego prethodne, posebno u prizvodnji čelika i aluminija, te u preradi i autoindustriji.

“Neke firme su pokrenule i treću smjenu, a u nekim preduzećima narudžbe su veće pet do šest puta nego prošle godine”, istakao je Čehajić na sjednici Odbora ove grupacije i dodao da će naredna godina biti značajna samo ako se riješe problemi u ovom sektoru i poboljša ambijent, kako bi firme u metalskoj industriji mogle više proizvoditi i izvoziti.

On je istakao da su o problemima u ovoj oblasti upoznati Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te entitetska resorna ministarstva i ministarstva zdravlja, kojima je upućeno jedanaest zahtjeva za poboljšanje ambijenta u ovoj grani privrede.

Prema njegovim riječima, ti zahtjevi se, između ostalog, odnose na cijenu i način snabdijevanja električnom energijom metalskih firmi, obezbjeđivanje povoljnih kreditnih sredstava preko entitetskih razvojnih banaka, te na socijalni aspekt, kada je riječ o finansiranju svih dažbina prema državi i radnicima koji su na bolovanju.

Čehajić je rekao da je Asocijacija dobila odgovor od ministarstava iz Republike Srpske i na državnom nivou, ali ne i od resornog Ministarstva iz Federacije BiH.

Na današnjoj sjednici Odbora Asocijacije razgovaralo se i o učešću članica na Sedmom međunarodnom sajmu Zeps – intermetal, koji bi trebalo da se održi početkom oktobra u Zenici.

Direktor razvoja i projektovanja ovog sajma Javor Pardo rekao je da se očekuje učešće 200 firmi, koje će izlagati svoje proizvode na više od 3 600 metara kvadratnih izložbenog prostora.

Prema njegovim riječima, ovu sajamsku manifestaciju pomažu i američka i švedska agencija za razvoj USAID i SIDA, koje putem petogodišnjeg projekta “Firma” pomažu da se metalske firme iz BiH predstave na sajmu.

Izvor Agencije