BANJALUKA – RS raspolaže bogatim resursima mineralnih, termalnih i termomineralnih podzemnih voda, ali njihova iskorištenost nije na zavidnom nivou, ocijenio je Dragan Mitrović, direktor Zavoda za geološka istraživanja RS.

On je povodom 22. marta, Svjetskog dana voda, kazao da su u RS dobro poznate pojave termalnih i termomineralnih voda u banjalučkoj regiji (Laktaši, Slatina, Šeher), zatim Tesliću, Petrovu, Višegradu i okolini Novog Grada. Posebno ističe dokazanu perspektivnost Semberije i Posavine za dobijanje voda temperature veće od 70 stepeni Celzijusa.

“Ne možemo stati uz rame s Islandom, Italijom, dijelom Francuske, Austrijom, a da ne govorimo o Japanu i SAD koje imaju značajnije prirodne potencijale i nivo iskorištenosti. Međutim, postojeći potencijali mogu i moraju biti iskorišteni na značajniji način, dakako i u smislu njihove ekonomske valorizacije”, naglasio je Mitrović.

Termalne vode se, ukazuje, u zavisnosti od temperature mogu koristiti višestepeno, navodeći kao primjer registrovanu temperaturu na bušotini u Dvorovima od 80 stepeni Celzijusa.

“Bušotina je danas potpuno neiskorištena, iako je dobrim dijelom završena krajem 1990. godine. Sa ovakvom temperaturom ona bi mogla biti korištena za toplifikaciju, a u narednim koracima i za uzgoj stoke, gljiva, a u najnižem temperaturnom nivou za proizvodnju ribe”, ističe Mitrović.

Izvor Agencije