Pozivamo Vas da prisustvujete seminaru koji će biti posvećen Nacrtu novog zakona o javnim nabavkama i drugim aktuelnim temama

Teme:

 „Nacrt zakona o javnim nabavkama – izmjena postojećih rješenja”

 “Nacrt zakona o javnim nabavkama – nova rješenja

 “Javne nabavke radova – procedure, uslovi za učešće, rješavanje najčešćih dilema

  “Finansijske usluge u procesu JN – bankarske usluge, usluge osiguranja, primjeri iz prakse“

                      

  Predavači:

  g-đa Dragana Ribić, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH

  g-đa Dragana Kovačević, ovlašćeni predavač iz oblasti javnih nabavki

 

  Mjesta i datumi održavanja:

   A.    Banja Luka, hotel Bosna, 07.04.2011.g u 10:00, (velika kristalna sala)

   B.    Doboj,          hotel Integra, 20.04.2011.g u 10:00, (velika sala)

     

   Kotizacija: 90,00KM PDV po učesniku (105,30KM sa PDV-om)

       Poziv_za_seminar_07._i_20.04.2010  

Izvor SWOT