BANJALUKA – Vlada RS prihvatila je Informaciju o privatizaciji preduzeća iz oblasti naftne industrije RS u kojoj se navodi da je Vlada do danas, u skladu sa zakonom i Ugovorom o prodaji, izmirila obaveze preduzeća u ukupnom iznosu od 188.574.196 KM na teret sredstava ostvarenih privatizacijom državnog kapitala.

“Od ukupno isplaćenog iznosa na ime izmirenja obaveza preduzeća, za obaveze Rafinerije nafte isplaćeno je 179.561.099 KM, a za obaveze Petrola je isplaćeno 9.013.096 KM”, izjavila je šef Biroa Vlade RS za odnose sa javnošću Vera Sajić.

Ona je istakla da je danas u preduzećima naftne industrije RS – Rafineriji nafte, Rafineriji ulja i Petrolu zaposleno ukupno 2.733 radnika, napomenuvši da je poslije privatizacije, Rafinerija nafte zaposlila novih 243, a Rafinerija ulja 50 radnika.

“Preduzeća redovno isplaćuju plate zaposlenima i uplaćuju poreze i doprinose, propisane zakonom”, navela je Sajićeva.

U Informaciji se navodi da je od 27. novembra 2008. godine, kada je Rafinerija nafte, počela sa radom, do danas rekonstruisana i puštena u rad “stara linija” , a u toku je rekonstrukcija “nove linije”, čiji je kapacitet prerade nafte tri miliona tona godišnje.

Rafinerija nafte danas proizvodi evrodizel, komercijalnog naziva evro-4, sa sadržajem sumpora 0,005 odsto, a prema planu rada, prestala je sa proizvodnjom dizel goriva D2.

Sajićeva je rekla da je Rafinerija nafte dostigla kvalitet dizel goriva i lož-ulja ekstra lakog i prije 1. juna, koji je kao rok utvrđen u Odluci o izmjeni Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva BiH.

U Rafineriji nafte do 1. maja proizvedeno je oko 105 miliona litara dizel goriva D2 i luela, 20,9 miliona litara BMB-95, oko 11,5 miliona litara evro-dizela i oko 2 000 tona tečnog naftnog gasa, a u istom periodu ostvaren je i izvoz naftnih derivata u količini od oko 52 000 tona.

Otpočela je i proizvodnja baznog uljnog štoka, kao sirovine potrebne u procesu proizvodnje u Rafineriji ulja Modriča, a sa radom je krenulo i postrojenje za proizvodnju bitumena, koje omogućava proizvodnju bitumena oko 450 tona dnevno.

U Rafineriji ulja izvršena je rekonstrukcija i pušteno u rad postrojenje za proizvodnju hidrokrekovanih baznih ulja, parafina, transformatorskih i turbinskih ulja, pri čemu se koristi bazni uljni štok iz Rafinerije nafte.

Radovi na obnavljanju i modernizaciji postrojenja odvijali su se prema utvrđenom planu, trajali su nepunih šest mjeseci, a investirano je preko šest miliona KM.

Do kraja ove godine planira se prerada oko 52 000 tona bazne uljne sirovine iz Rafinerije u Brodu, čime će se obezbijediti dovoljne količine baznih ulja za sopstvenu proizvodnju motornih ulja iz porodica “Optima” i “Maksima”, kao i nekih industrijskih maziva, a veći dio će se izvesti na tržište Evropske unije i susjednih zemalja.

U “Petrolu” su u toku pripreme za potpunu rekonstrukciju postojećih benzinskih pumpi, te je usvojeno rješenje za novi izgled pumpi, odabrani izvođači i ugovorena rekonstrukcija tri pumpe u što će se uložiti oko 2,7 miliona evra.

Sa radovima će se započeti po dobijanju neophodnih dozvola za izvođenje radova. Do konačnog završetka rekonstrukcije svih benzinskih pumpi Petrola, po planu će se u rekonstrukciji kontinuirano nalaziti tri do pet pumpi.

Potpisani su i ugovori za kupovinu 10 benzinskih pumpi, od toga osam u Federaciji BiH i dvije u distriktu Brčko.

Izvor Agencije