SARAJEVO – Na konstitutivnoj sjednici Skupštine Spoljnotrgovinske komore BiH, čiji su legitimitet osporili srpski i hrvatski delegati, za predsjednika Skupštine izabran je Džemail Vlahovljak, a za potpredsjednike Ruža Sopta i Ranko Bakić.

Iz Komore je saopšteno da su na današnjoj sjednici verifikovani mandati 60 delegata i da je time konstituisana Skupština Komore.

Donesena je odluka o raspisivanju izbora i kriterijumima za izbor organa Spoljnotrgovinske komore, te imenovana komisiju za izbore i imenovanja koja u narednom periodu treba da obavi potrebne radnje u vezi sa izborom upravnog i nadzornog odbora Komore, kao i predsjednika i dva potpredsjednika Spoljnotrgovinske komore BiH.

Potpredsjednici Spoljnotrgovinske komore BiH iz reda srpskog i hrvatskog naroda Ljubomir Klincov i Milan Lovrić napustili su današnju sjednicu, koju je, kako su istakli, na nelegalan i nestatutaran način zakazao predsjednik Mahir Hadžiahmetović.

Lovrić je rekao da su on i Klincov pokušali da zaustave sjednicu, te ukažu delegatima prije početka da je ona na nezakonit način sazvana i da je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojević naložio Hadžiahmetoviću da poništi neregularno objavljen javni konkurs za izbor delegata u Skupštinu Komore.

Prema njegovim riječima, sjednicu je napustio nakon što je delegate upoznao da je po Statutu Spoljnotrgovinske komore BiH, Skupština u ovom sazivu jedina nadležna za raspisivanje javnog poziva, te formiranja komisije koja provodi konkurs.

Govoreći o sjednici Skupštine Komore koju je za 10. juni sazvao dosadašnji predsjednik Mihajlo Butingan, Lovrić nije mogao da kaže šta će se desiti, ali pretpostavlja da se na nju neće odazvati jedna grupa delegata.

Klincov i Lovrić upozorili su još 16. maja na najnoviji pokušaj diskreditacije i marginalizacije predstavnika srpskog i hrvatskog naroda u organima STK BiH, koji se odnosi na nezakonito objavljivanje javnog poziva za predlaganje delegata u Skupštinu STK BiH za mandatni period 1. juli 2010. do 30. juni 2014. godine, koji je 15. maja ove godine objavljen u dnevnim novinama “Oslobođenje”, “Dnevni avaz”, “Nezavisne novine” i “Dnevni list”.

Oni su tada istakli da je ovaj javni poziv u ime STK BiH objavila takozvana “Komisija za obavljanje pripremnih radnji i kandidovanje i sazivanje Skupštine Komore”.

“Prema Zakonu o STK BiH i Statutu Komore, raspisivanje izbora je u isključivoj nadležnosti Skupštine Komore, a ne nikakve ‘Komisije’ za koju se ne zna ni ko ju je formirao, ni po kom osnovu”, naglasili su Klincov i Lovrić, i podsjetili da su u više navrata zvanično i putem medija upozoravali da je STK BiH uzurpirana, te da su predstavnici srpskog i hrvatskog naroda u organima Komore marginalizovani i da im se radi iza leđa.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojević izjavio je danas da će obavijestiti Savjet ministara BiH o nelegalnostima u Spoljnotrgovinskoj komori BiH.

Izvor Agencije