LOS ANĐELES- Kompanija Uber, koja širom svijeta poznata po raznim kontroverzama, ponovo se našla u žiži javnosti zbog diskriminacije radnika.

Naime, Uber je pristao da isplati 56 sadašnjih i bivših radnika sveukupnom odštetom od blizu dva miliona dolara, zbog optužbi za polnu diskriminaciju, zlostavljanje te loše radno okruženje.

Početkom ove sedmice, advokati koji zastupaju oštećene radnike su podnijeli pisanu dokumentaciju neophodnu za isplatu Okružnom sudu Sjeverne Kalifornije koji je u aprilu mjesecu dosudio da Uber mora da plati čak 10 miliona dolara za stotine nezadovoljnih radnika.

Pored pomenuti 1,9 miliona, koji će biti raspoređeni na 56 radnika, sud je odlučio da 5,1 milion bude raspoređen na odštete za 480 zaposlenih.

A, sve je počelo u oktobru, 2017.godine kada su tri žene iz Latinske Amerike, koje su radile na inžinjerskim pozicijama, požalile da su manje plaćeni od svojih kolega bijelaca ili azijatskih muških kolega. Ove tri žene su tvrdile da Uber koristi diskriminatorni sistem vrednovanja radnika, gdje žene ili zaposleni druge boje kože su sistematski potcjenjeni i samim time, nalaze se u nižem platnom redu, iako postižu jednake ili čak bolje rezultate od svojih muških kolega, bijelaca.

Ovo diskriminatorno rangiranje zaposlenih se koristilo i kada se odlučivalo o unapređenjima, što se navodi i u tužbi protiv Ubera. Ova kompanija je određivala plate i bonuse na osnovu prijašnjih kompenzcija, koje su mahom diskiriminisale žene.

Najmanje 56 radnica je svjedočilo na sudu, gdje su detaljno opisale svoja iskustva sa diskriminacionom politikom kompanije, ali i slučajeve zlostavljanja i mobinga na radnom mjestu. Tu je i jedna šira grupa od 480 zaposlenih koje su se žalile na rasnu diskriminaciju, iako su te radnice radile na visokopozicionarim, inžinjerskim pozicijama. Odšteta za te radnice kretaće se od 10.700 do 34.000 dolara, u zavisnosti od dužine radnog staža i pozicije koju su obavljale.

Prema sudskim spisima, svega dvoje tužitelja su povukli svoje tužbe, iz nepoznatih razloga.

Uber zasad nije želio da komentariše ove slučajeve, jer očekuje konačno odobrenje za odštete negdje početkom  novembra.

Navodno je Uber jula, 2017 godine povećao plate kako bi osigurao da svi zaposleni, bez obzira na pol ili rasu, budu jednako plaćeni, a na osnovu njihove pozicije, radnog staža te doprinosa kompanija. Takođe, u maju mjesecu je došlo i do promjena u platnom sistemu, nakon što su isplaćeni bonusi.

Ipak, da nije sve tako jednostavno svjedoči i podatak da je Lijen Homsi, koja se nalazila na čelu Uberovog Odjela za ljudske resurse podnijela ostavku prošlog mjeseca baš zbog načina svog odnosa prema radnicima, koje je diskriminisala na osnovu rase. Unutar kompanije je sprovedena interna istraga i odlučeno je da ona mora otići.

Lijen Hornsi je duže od godinu dana bila na poziciji izvršnog direktora za ljudske resure, i u međuvremenu se istakla i čestim iznošenjem pozitivnih stavova o rasnoj ravnopravnosti, odnosno kritikovanjem diskriminacije.

 

Međutim, iza zatvorenih vrata, ispostavilo se da je rasista. Kako su mediji tada prenijeli, Hornsijeva bila na poziciji na kojoj bi istraživala i prijave zaposlenih, podnijete pod punim imenom i prezimenom ili anonimno u statusu uzbunjivača, ali da je često „žmurila” na one koje su se ticale rasne diskriminacije“.

Istražioci državne komisije za jednake šanse pri zaposlenju (EEOC) ušli su u komaniju avgusta prošle godine i pokrenuli sopstvenu istragu. Oni su saslušali sve bivše i sadašnje zaposelene u Uberu, te sproveli istragu nad internim dokumentima kompanije, koji se odnose na način zapošljavanja i određivanja plate. Najveći dio istrage odnosio se na polnu diskriminaciju i nejednake plate muških i ženskih zaposlenih.

Upravo su njihovi zaključci korišteni u nekim od slučajeva koji su, u međuvremenu, završili na sudu. (CNN Money)