ŠEKOVIĆI – “Novi Mermer” iz Šekovića, koji je Vlada RS kupila u maju 2008. godine tokom stečajnog postupka, otpočeo je 2010. godinu s ambicioznim poslovnim planovima, a jedina prepreka njihovoj realizaciji jeste nemogućnost zaduživanja kod komercijalnih banaka u Srpskoj da bi dobili kreditna sredstva za investiranje.

– Neophodno nam je 600.000 maraka za kupovinu dvije mašine i otvaranje novog kamenoloma na ležištu kamena Romanit, kod Han Pijeska, čime bismo dugoročno riješili problem snabdijevanja kvalitetnom sirovinom. Time bismo povećali obim proizvodnje, budući da trenutno radimo sa samo 30 odsto kapaciteta. Planiramo i nabavku opreme za proizvodnju kamenih blokova i moderniju obradu finalnih proizvoda – kaže direktor "Novog Mermera", Žarko Vlačić.

On ističe da su pokušali da apliciraju za kredit Investiciono-razvojne banke RS preko Pavlović internacional banke, ali da nisu uspjeli zbog toga što je "Novi Mermer" 2009. godinu okončao sa gubitkom.

– Pokušao sam da nadležnima u Pavlović internacional banci objasnim da je vrlo teško u prvoj godini nakon stečajnog postupka ostvariti pozitivan poslovni rezultat, posebno ako se uzmu u obzir sve poteškoće s kojim se firma susreće i ekonomska kriza. Nije pomogla ni činjenica da je "Novi Mermer" u stoodstotnom vlasništvu države i komitent te banke. Pregovaramo s Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva RS oko eventualne finansijske podrške za realizaciju planiranih investicija. Najvjerovatnije je da ćemo do prijeko potrebnih sredstava doći tek uz pomoć Garantnog fonda RS – kaže Vlačić.

Preduzeće AD "Mermer" u stečaju Vlada RS kupila je na licitaciji 30. maja 2008. godine za 1,1 milion maraka. U budžet RS, kroz potraživanja Poreske uprave RS i fondova obaveznog osiguranja, vraćeno je 223.000 maraka, dok je radnicima isplaćeno 116.000 maraka. U Ministarstvu finansija RS ističu da je, osim zaštite potraživanja budžetskih korisnika i radnika, drugi cilj kupovine ovog preduzeća bio onemogućavanje spekulacija na licitaciji. Nakon kupovine izvršena je dokapitalizacija u iznosu od 300.000 maraka. Osnovano je novo preduzeće, AD "Novi Mermer" Šekovići, čiji je osnivač i stoodstotni vlasnik Vlada RS i koje trenutno zapošljava 33 radnika.

Izvor Agencije