SOKOLAC – Poslije višemjesečnog prekida ponovo je pokrenuta proizvodnja u Akcionarskom društvu “Nova Romanija” Sokolac, kombinatu drvne industrije čiji je vlasnik Vlada Republike Srpske.

Pokretanju mašina u Primarnoj preradi drveta prethodio je sastanak sa radnicima, kojima "Nova Romanija" duguje plate za šest mjeseci, a veliki je dug i prema Javnom preduzeću šumarstva "Šume Republike Srpske".

Sokolački drvoprerađivački kombinat nedavno je dobio i novi menadžment, a ovih dana dužnost direktora preuzela je Nada Amović-Mačar.

Ona je istakla da je Vlada Republike Srpske donijela i odluku da izdvoji 2.000.000 maraka za dokapitalizaciju "Nove Romanije", čime su i stvoreni uslovi za ponovno pokretanje proizvodnje.

– Obaveze prema radnicima izvršićemo u skladu sa mogućnostima koje ćemo imati nakon što dobijemo sredstva od Vlade. Od tog novca izmirićemo i dio obaveza prema dobavljačima – istakla je Nada Amović-Mačar.

Prema njenim riječima, s ciljem stvaranja uslova za stabilno poslovanje, potpisan je i protokol između predstavnika menadžmenta "Nove Romanije", opštine Sokolac, Ministarstva industrije, energetike i razvoja RS, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i JPŠ "Šume Republike Srpske".

Ona je istakla da je ovim protokolom, između ostalog, obuhvaćena isporuka sirovine, uslovi, rokovi plaćanja, količine, kvalitet i drugo.

– Ako se svi potpisnici protokola budu pridržavali svojih obaveza, "Nova Romanija" moći će uspješno da posluje. Menadžment je svojim programom utvrdio predstojeće aktivnosti, sa preciznim podacima u vezi sa kapacitetima u obje radne jedinice i uslovima za rentabilno poslovanje – ističe Nada Amović-Mačar.

Nada Amović-Mačar kaže da je u "Novoj Romaniji" bilo zaposleno 120 radnika.

– Jedan broj radnika prešao je u novoformirano preduzeće "Nova toplana". Racionalizacija će se odnositi prvenstveno na prateće službe, odnosno neproizvodne radnike – rekla je Amović-Mačar.

Izvor Agencije