SARAJEVO – Više od 100.000 članova Saveza samostalnih sindikata BiH od danas će svakodnevno od 10 do 12 sati obustavljati rad zbog donošenja interventnog zakona kojim su umanjene plate i naknade budžetskim korisnicima u FBiH.

"Sva 24 granska sindikata idu u generalni štrajk upozorenja koji će trajati 15 dana. Hoćemo da upozorimo vlasti u BiH da ne mogu narušavati prava radnika. Ako štrajk ne da rezultate, slijedi okupljanje pred Parlamentom FBiH u Sarajevu i konačni obračun. Gledaćemo da pred Parlamentom FBiH bude nekoliko desetina hiljada radnika", rekao je juče Edhem Biber, predsjednik Sindikata BiH.

Pozvao je građane da od 10 do 12 sati ništa ne planiraju, kao što je plaćanje računa, odlazak doktoru, te podsjetio da će zdravstveni radnici raditi samo u hitnim slučajevima. Kako su kazali u Sindikatu komunalne privrede FBiH, danas radnici javnog gradskog prevoza u Sarajevu neće prekidati rad, ali to je moguće od naredne sedmice.

Biber je istakao da će prekinuti štrajk ako vlast odustane od zakona i počne pregovore sa Sindikatom.

"Nije u pitanju koliko će ko primiti plate. Ne smije se dozvoliti da se ruši Zakon o radu i kolektivni ugovori", rekao je Biber.

On smatra da će i u slučaju propasti stendbaj aranžmana sa MMF-om, zbog kojeg je donesen interventni zakon, perspektiva zemlje biti ista kao što je bila. Rekao je da postoji program od 48 mjera koji su potpisali socijalni partneri i koji predviđa istinsku reformu javnog sektora i smanjenje javne potrošnje, ali je problem što se u vlasti ne žele odreći privilegija.

Salih Kruščica, predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika u organima države službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama FBiH, rekao je da procenat smanjenja plata nije bitan, već je bitan način na koji donose zakon.

"Dokazali smo gdje se mogu napraviti uštede. Ako i dođe do plata, dogovorićemo se, ali da smanjenje ne bude isto onom ko prima 400 KM i onom ko prima 5.000 KM", kaže Kruščica.

Vlada Federacije BiH odlučila je da ukupan grant za invalidnine i dobitnike ratnih priznanja bude umanjen za deset odsto, ali pojedinačna primanja neće biti smanjivana, dok ne bude obavljena revizija prava njihovih korisnika.

Smanjenje primanja za invalide i ratne veterane bilo je neophodno kako bi FBiH ispunila uslove za potpisivanje sporazuma o stendbaj aranžmanu BiH s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF). Ova odluka donesena je na jučerašnjoj vanrednoj sjednici Vlade FBiH, kojom je predsjedavao Mustafa Mujezinović, novoimenovani premijer.

Vlada FBiH prije dvije sedmice utvrdila je Prijedlog zakona o platama, naknadama koje nemaju karakter plata zaposlenih u institucijama FBiH, kantona, gradova, opstina, te platama i naknadama vanbudžetskih fondova i institucija čiji je osnivač FBiH i visinama tekućih grantova. Po ovom zakonu bilo je planirano umanjenje primanja za deset odsto. Nakon protesta RVI i porodica poginulih boraca pred zgradom Vlade FBiH, Vlada je ove kategorije izuzela iz zakona.

"Visina granta za invalidnine i dobitnike ratnih priznanja u ukupnoj masi se smanjuje za deset odsto. Smanjenja se ne odnose na pojedinačne isplate korisnicima prava", saopsteno je iz Vlade FBiH.

Mujezinović, čije je imenovanje jučer potvrdio Predstavnički dom Parlamenta FBiH, nakon sjednice je kazao da pripadnicima boračko-invalidske zaštite neće biti smanjene naknade do okončanja revizije.

"Neće biti smanjenja davanja onima koji to zaslužuju, ali bit će određene restrikcije. Očekujemo da ministar za boračka pitanja ponudi pravilnik o načinu revizije, u kojem će biti definirano kako će se sve odvijati", istakao je Mujezinović, naglasivši kako će o zaključcima Vlade FBiH biti obaviješten predstavnik BiH u MMF-u.

"Naše prve mogućnosti su 7. ili 10. jul, a možda i u avgustu. Mislim da nema razloga da MMF ovo ne prihvati. Ni mi nemamo razloga da ne prihvatimo novac, jer to će biti pomoć koja će nam omogućiti da u prvom momentu zakrpimo budžet", kazao je Mujezinović, naglasivši da će novac ići i u razvojne projekte.

"To je rješenje naših problema. Nije rješenje da jednima uzmemo, a dadnemo drugima. Rješenje je da dobijemo novac koji će biti upumpan u privredu", istakao je Mujezinović.

Safet Redžić, predsjednik Saveza RVI BiH, smatra da je "ovo što je Vlada utvrdila u prijedlogu zakona blizu onoga što je ova populacija tražila", ali očekuje da Mujezinović u ponedjeljak na sjednici Skupštine Saveza pojasni šta to zapravo znači.

"To da se smanjenja ne odnose na pojedinačne isplate znači da isplate ostaju iste. Budžet se za početak smanjuje, a po sporazumu s MMF-om dobijaju se sredstva za sanaciju budžeta. Aranžman s MMF-om traje tri godine. Ali ni meni nije jasno šta tačno znači sve to što je Vlada utvrdila i očekujemo pojašnjenja. Mislim da to znači da ćemo dobijati neumanjene i redovne naknade do kraja godine, a ne bih ulazio u to kakvu će finansijsku gimnastiku Vlada praviti", kazao je Redžić.

Izvor Agencije