BANJALUKA – Bh. građani od početka decembra moći će da uvezu vozila do 12 godina starosti pod uslovom da prođu sistem homologacije koji podrazumijeva tehničku usklađenost vozila sa evropskim propisima i ekološkim standardima.

Drago Talijan, direktor Centra za motorna vozila iz Banjaluke, kompanije koja je na čelu konzorcijuma za primjenu Pravilnika o homologaciji, rekao je da će sistem profunkcionisati i prije 4. decembra, te da će moći da budu uvezena vozila koja ispunjavaju EURO 3 standard.

“Ostale su još neke sitnice, ali mislim da će s homologacijom biti početo i prije predviđenog roka, odnosno 4. decembra, tako da će se u BiH moći uvoziti vozila koja ispunjavaju EURO 3 standard”, kazao je Talijan.

Talijan je istakao da je još ostalo da bude uspostavljena mreža ispitnih centara, te da je u toku raspisivanje tendera kako bi bile izabrane kuće koje ispunjavaju standarde za sprovođenje procesa homologacije.

U Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, koje je i donijelo Odluku o zabrani uvoza vozila starijih od sedam godina, kažu da se samo čeka da počne primjena Pravilnika o homologaciji i da se pred Savjet ministara ide sa Odlukom o ukidanju Odluke zabrani uvoza vozila starijih od sedam godina.

Inače, sporadična proizvodnja vozila sa EURO 3 standardom počela je 1998. godine, a od 2000. godine gotovo svi proizvođači automobila počeli su proizvodnju motora sa ovim standardom.

Procedura homologacije podrazumijeva da prilikom uvoza vozila ovlaštenoj kući bude podnesen zahtjev za homologaciju. Poslije završene homologacije koja će u početku trajati do sedam dana, a kasnije i kraće, uvoznik dobija potvrdu o homologaciji koja će mu biti uslov za carinjenje vozila, a nakon carinjena slijedi standardna procedura registracije.

Iako niko nije htio govoriti koliko će građani plaćati samu homologaciju nezvanično saznajemo da će njena cijena zavisno od vrste vozila biti od 100-300 KM.

“Još ne znamo kolika će cijena biti. Odluku o tome donijeće ministar prometa i komunikacija. Mi smo dali prijedlog koje su kao i u zemljama regiona”, kazao je Talijan.

Da sistem homologacije profunkcioniše ostalo je još da bude raspisan tender i da budu izaberane kuće koje će sprovoditi sam sistem provjere i usklađenosti vozila sa standardima koji važe u EU.

Nadležni naglašavaju da će prilikom izbora ovlaštenih kuća voditi računa o regijama, te da je za BiH potrebno oko 25 objekata u kojima će moći da bude izvršavana homologacija.

Fuad Klisura, direktor Instituta za privredni inženjering iz Zenice, koji je član konzorcijuma projekta homologacije rekao je da je uspostavljanje homologacije kojim će se omogućiti uvoz vozila starijih od sedam godina biti jako značajan za obnavljanje voznog parka BiH koji je trenutno star 16,8 godina.

“Građani jedva čekaju da to profunkcioniše i da mogu uvesti i starije vozilo koje će morati biti ispravno i zadovoljavati ekološke standarde. Kada uzmemo u obzir da je pred nama i ukidanje viza možemo očekivati da će veliki broj građana zavisno od mogućnosti mijenjati svje ljubimce”, kazao je Klisura.

Pored Centra za motorna vozila iz Banjaluke i Instituta za privredni inženjering iz Zenice u proces homologacije uključeni su i Institut za saobraćaj i komunikacije iz Sarajeva i “Centar motor” iz Širokog Brijega.

Euro 3

EURO 3 je standard koji određuje koliko izduvni gasovi mogu da sadrže štetnih čestica u različitim uslovima korištenja automobila kao i koliko pređenih kilometara motor mora da izdrži, a da pri tom emisije tih čestica mogu da odstupe samo u određenom procentu.

U vozila koncerna WV (WV, “Seat”, “Škoda” i “Audi”) motori s ovim standardima uvođeni su od 1998. godine, dok su ostali proizvođači tek od 2000. godine počeli da ugrađuju motore sa tim standardima.

Evropska unija nedavno je donijela odluku da sva vozila registrovana s 1. januarom 2012. godine moraju imati EURO 4 standard.

Izvor Agencije