BANJALUKA – Više od polovine svih korisnika u opštinama RS na dobijanje dozvola za građenje čeka duže od zakonskog roka, koji iznosi 60 dana, a da bi stekli formalne uslove za početak gradnje oni na opštinsko odobrenje u prosjeku čekaju oko sedam mjeseci.

Još zanimljivijim se čini podatak po kojem je za sticanje formalnih uslova za početak gradnje, gdje je za izdavanje dozvola nadležno resorno ministarstvo, potrebno prosječno čekati oko dvije godine.

Naime, ovo su rezultati istraživanja revizije učinka koju je uradila Glavna služba za reviziju (GSR) RS, gdje je još navedeno da se 10 odsto predmeta u opštinama u RS prenosi iz jedne u drugu godinu.

U nekim opštinama, poput Banjaluke, krivicu za sporo izdavanje dozvola prebacuju na resorno ministarstvo, smatrajući da ono usporava proces.

Dragoljub Davidović, predsjednik Saveza opština i gradova RS, kazao je da su oni još ranije ukazivali na problem kašnjenja u izdavanju građevinskih dozvola i naveo da sva krivica nije na opštinama.

“Institucije RS, pored opština, u određenoj mjeri utiču na usporavanje ovog procesa i potrebno je donijeti zakone i podzakonske akte, te osposobiti administraciju kako bi se ubrzalo”, rekao je Davidović.

U Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS smatraju da ovakav izvještaj nije opravdan i da je zasnovan na slučajnim uzorcima.

Maida Ibrišagić, pomoćnik ministra za urbanizam i prostorno planiranje, kazala je da je najveća odgovornost za kašnjenja određenih procesa na investitorima.

“Kada podnesu zahtjev često nemaju potpunu dokumentaciju, koju nakon pregleda šaljemo nazad na dopunu. S obzirom na to da investitori često nemaju riješene imovinskopravne odnose, gubi se vrijeme, a ima i slučajeva da se ni ne jave kada im vratimo dokumenta na dopunu”, rekla je Ibrišagićeva.

Prema njenim tvrdnjama, u ovom ministarstvu se građevinska dozvola nikada ne čeka više od dva dana, a iako imaju malo izvršilaca trude se da sve predmete uzmu u rad, te nekad, kako je kazala, rade i prekovremeno.

Komentarišući dužinu čekanja na početak gradnje, Ranko Milić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, kazao je da to za graditelje predstavlja kočnicu.

“Po ovom pitanju postoji mnogo paradoksa i bespotrebnih procedura u kojima se privredi praktično otima novac”, kazao je Milić.

On je naveo primjer Bijeljine, gdje su tražili pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, iako na tom mjestu ima ranije izgrađena kuća.

“Potrebno je intenzivirati saradnju s Ministarstvom kako bi se stanje dovelo u normalne tokove i sve anomalije minimizirale”, rekao je Milić.

Revizori su u svom izvještaju zaključili da je potrebno pojednostaviti procedure izdavanja dozvola kroz smanjenje broja koraka i dokumenata, te formiranje baza, ali i obezbijediti uslove za izradu nedostajuće prostorno-planske dokumentacije.

Jedan od njihovih zaključaka je i da Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS ne čini dovoljno kako bi otklonilo nedostatke u sistemu izdavanja dozvola za građenje. 

Izvor Agencije