PALE – Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje RS odobrio je prijem 1.500 pripravnika sa visokom stručnom spremom, a u narednih 30 dana biće sklopljeni i ugovori sa poslodavcima.

Direktor Zavoda za zapošljavanje RS Boško Tomić rekao je na Palama da se na javni poziv za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom javilo 699 poslodavaca i iskazalo potrebu za 1.866 pripravnika, od čega je odobren prijem 1.500.

On je podsjetio da će na ovaj način posao naći 1.500 mladih ljudi koji su završili fakultete pod uslov da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS.

Tomić je istakao da se na evidenciji Zavoda nalazi 2.700 lica sa visokom stručnom spremom, bez radnog iskustva.

Prema njegovim riječima, najviše pripravnika – 100 zaposliće “Šume Republike Srpske”.

On je istakao da je pripravnički staž važan za mlade ljude, jer nakon položenog pripravničkog ispita mogu aplicirati na sva radna mjesta.

“To je posebno važno za mlade ljude iz Istočnog Sarajeva kada je u pitanju zaposlenje u zajedničkim institucijama u Sarajevu, jer sa položenim pripravničkim stažom mogu da se jave na konkurs”, rekao je on i dodao da ima informacije da studenti univerziteta u Istočnom Sarajevu i Banjaluci, za razliku od drugih, pokazuju izuzetno znanje na testiranjima u zajedničkim institucijama.

Tomić je naglasio da se novac ne daje odmah poslodavcima, već mjesečno kada isplate platu pripravnicima Zavod im refundira sredstva.

On je istakao da se na evidenciji zavoda nalazi oko 145.000 nezaposlenih lica, naglašavajući da je u aprilu i maju došlo do pada nezaposlenosti za oko 2.000 lica.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Vlade RS Rade Ristović istakao je da je Vlada RS za Projekat zapošljavanja pripravnika sa visokom stručnom spremom izdvojila 8.900.000 KM, a ukupan projekat košta 15 miliona KM, što će finansirati poslodavci.

“Zapošljavanje pripravnika će omogućiti mladim ljudima da ostanu u svom mjestu i doprinesu njegovom, a i razvoju cijele RS”, rekao je on i dodao da je Vlada prvobitno odobrila zapošljavanje 500, a onda donijela odluku za 1.500 pripravnika.

Ristović je istakao da su prioritet imali poslodavci koji ispunjavaju obaveze prema lokalnoj zajednici i država, a ove godine su prvenstveno imali poslodavci sa ruralnih područja, kao i oni koji se bave proizvodnim, uslužnim i prerađivačkim djelatnostima.

On je apelovao na poslodavce da zadrže ove mlade ljude nakon položenog pripravničkog staža.

“Može se reći da je na ovaj način otvorena jedna nova fabrika visokoobrazovanih ljudi koja će brojati 1.500 radnika”, istakao je Ristović.

Odgovarajući na pitanja novinara, Ristović je rekao da je Vlada RS izdvojila i 10 miliona KM za zapošljavanje demobilisanih boraca koji će putem boračkih organizacija moći da konkurišu za ova sredstva.

Ristović je istakao da će demobilisani borci moći da uzmu kredit za zapošljavanje, kao i da će poslodavci moći da prime ova lica uz garanciju da će ostati da rade kod njih.

Tomić je rekao da se na evidenciji Zavoda nalazi oko 18.000 demobilisanih boraca.

Izvor Agencije