Pred velikim brojem polaznika održan je seminar o javnim nabavkama.

Udruženja ekonomista RS „SWOT“ organizovalo je seminar iz oblasti javnih nabavki.

Seminar je održan 17.09.2009.god. u hotelu Bosna u Banjaluci, a prisustvovaje preko 120 polaznika i više predstavnika medija iz RS .

Nakon uvodne riječi g-dina Saše Grabovca , izvršnog direktora  Udruženja, prvu prezentaciju je održala g-đa Dragana Ribić, zamjenik direktora Agencije za javne nabavke BiH.

G-đa Ribić je govorila o novim propisima iz oblasti javnih nabavki, projektu elektronskog izvještavanja i različitim aspektima monitoringa.

Nakon g-đe Ribić, polusatnu prezentaciju je održao Mr Boško Čeko, glavni revizor RS. G-din Čeko je govorio o iskustvima Glavne službe za reviziju RS u vezi sa javnim nabavkama, kao i o najčešćim propustima koji se u praksi dešavaju.

Nakon prva dva predavača, napravljena je polusatna pauza za osvježenje.

Nakon pauze je govorio g-din Dragiša Koščica, šef odsjeka za javne nabavke u Administrativnoj službi grada Banja Luka. Fokus njegove prezentacije je bio na iskustvima postojanja službe za javne nabavke u gradu Banja Luka. Druga tema prezentacije se odnosila na razliku između postupka javnih nabavki i obligacionog odnosa ( ugovaranja posla ).

Posljednji dio seminara je bio posvećen pitanjima od strane učesnika. Pitanja su se uglavnom odnosila na probleme sa kojima se polaznici susreću u primjeni Zakona o javnim nabavkama, kao i potrebu praktičnog tumačenja pojedinih članova Zakona.

Bilo je to druženje u prijatnoj atmosferi, sa ljudima koji znaju šta hoće.

Zahvaljujemo se predavačima i svim polaznicima na učešću i njihovom doprinosu seminaru.

Iskustva_grada_Banjaluka_u_primjeni_zakona_o_javnim_nabavkama_sa_konkretnim_primjerima

Zakon_o_javnim_nabakama_-_najnovija_legislativa_i_aktuelna_pitanja_iz_prakse

Iskustva_GSR_javnog_sektora

Izvor Swot