Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT organizovalo je seminar iz oblasti javnih nabavki. Seminar je održan 25.03.2009. u prostorijama Univerziteta za poslovne studije Banjaluka.

Sam proces javnih nabavki je uvijek aktuelna tema kao i sama primjena zakona o javnim nabavkama. Imajući u vidu da su u toku i izmjene i dopune zakona o javnim nabakama smatrali smo da je potrebno održati ovakav jedan seminar.

Na samom početku, Izvršni direktor Udruženja ekonomista RS „SWOT“ Saša Grabovac pozdravio je preko 70 učesnika seminara.

Nakon toga predavači su počeli sa svojim izlaganjima.

Prvu prezentaciju imao je uvodničar g-din Ostoja Travar, savjetnik za ekonomska pitanja Ministra za prosvjetu i kulturu sa temom: „Primjena Zakona o javnim nabavkama i njegovih izmjena“.

Zatim je G-din Boško Čeko Glavni revizor Republike Srpske održao prezentaciju sa temom: „Iskustva GSR javnog sektora RS vezana za provođenje Zakona o javnim nabavkama BiH“.

Praktičnu stranu primjene zakona i probleme prilikom njegove primjene, kao i način organizovanja samog procesa javnih nabavki u Administrativnoj službi grada Banjaluke prezentovao je G-din Dragiša Koščica šef odsjeka za javne nabavke u Administrativnoj službi Grada Banjaluka. Njegova prezentacija imala je naslov: “Primjeri dobre prakse u primjeni Zakona o javnim nabavkama – Grad Banjaluka“.

Nakon toga predvači su odgovarali na pitanja koja su razriješila mnoge dileme učesnika seminara.

Izvor SWOT