BIJELJINA – Udruženje ekonomista RS SWOT organizovalo je u Bijeljini seminar pod nazivom: Praktični aspekti izmjena zakona o porezu na dobit i poreske e-prijave.

Pred oko 60 registrovanih učesnika predavanja koja su bila posvećena trenutno najaktuelnijim temama iz oblasti primjene Zakona o porezu na dobit, elektronskog podnošenja poreskih prijava i registraciji obveznika doprinosa održali su:Persa Paić, pomoćnik direktora PURS u Sektoru za usluge o poreskim obveznicima, Dragan Zorić, načelnik Odjeljenja za poreze, registraciju i koordinaciju rada PC jedinica PURS, Vlado Kovačević, viši stručni saradnik za edukaciju poreskih obveznika.

Teme seminara su bile:
– Efekti izmjena zakona o porezu na dobit na podnošenje goduišnje prijave za porez na dobit za 2019. godinu.
– Podnošenje poreskih prijava i registracija obveznika doprinosa elektronskim putem.
– Korišćenje elektronskih usluga poreske uprave putem mobilne aplikacije epurs.