TESLIĆ – Udruženje ekonomista RS SWOT i PricewaterhouseCoopers (PWC) su u Tesliću sa predstavnicima Uprave za indirektno oporezivanje organizovali radionicu, kojoj je bio cilj da se zajednički dođe do zaključaka čijom bi se implementaciom skratio rok za registraciju PDV obveznika.

Radionica je održana u okviru projekta „Podrška ekonomskom razvoju u BiH kroz povećanje efikasnosti i efektivnosti prikupljanja poreza i njihovog upravljanja” koji finansira ambasada Velike Britanije.

Tokom rada, održano je više prezentacija uz veoma konstruktivnu diskusiju predstavnika UIO koji su zaduženi za registraciju PDV obveznika s jedne strane i stručnjaka PWC-a i SWOT-a s druge strane.

U takvoj atmosferi identifikovane su procedure i operacije koje se u relativno kratkom vremenskom roku mogu ubrzati i to bez promjene postojećih zakonskih okvira.

Takođe, zajednički se došlo i do prijedloga koji trebaju ići prema višim instancama, a tiču se izmjena postojećih zakonskih rešenja, kako bi se i sistemski ubrzala registracija PDV obveznika.