Dana 15.10.2008. godine u prostorijama Vlade RS , Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT , Sekcija za bankarstvo, održalo je je Okrugli sto na temu : „Uzroci povećanja kamatnih stopa , perspektive njihovog daljeg kretanja i amortizovanje njihovog negativnog uticaja na privredna kretanja u RS“ .

Tokom tročasovne debate kojoj je prethodilo obraćanje tri uvodničara , mogla su se čuti mišljenja stručnjaka iz različitih oblasti ekonomije : bankarstva , privrede, tržišta hartija od vrijednosti itd. Na temelju njih došlo se do određenih zaključaka i prijedloga mjera koje bi nadležni organi i institucije trebali preduzeti s ciljem ublažavanja negativnih efekata globalne ekonomske krize.

Predložene mjere:

Bankarski sektor u RS je stabilan , ali su evidentni uticaji globalnih promjena i očekuju se određeni uticaji i na našu ekonomiju , te se treba pripremiti za brzu i efikasnu reakciju na potencijalne probleme. Iz tog razloga predlaže se formiranje tima sastavljenog od predstavnika nadležnih ministarstava i institucija koji bi se trebao baviti ovim problemom za vrijeme trajanja finansijske krize. Potrebno je bolje informisanje javnosti o realnom stanju i aktivnije uticati na građane s ciljem daljeg jačanja njihovog povjerenje u bankarski sistem RS i BiH.

Aktivno djelovati na nadležne organe da se povećaju iznosi depozita koji će biti osigurani od strane Agencije za osiguranje depozita BiH Povećanje visine kamatne stope na sredstva koje su u obliku obavezne rezerve deponovane kod Centralne banke BiH sa 1% na veći iznos. Ukidanje obaveze rezervisanja od 2% na kvalitetnu aktivu komercijalnih banaka kako bi se oslobodila likvidna sredstva za poslovanje , a u skladu sa praksom u Evropskoj uniji. Skraćenje perioda povrata PDV-a za preduzeća koja nisu izvoznici sa 60 dana na 30 dana , a za izvoznike sa 15 na 7 dana.

Pri uvozu sirovina proizvođači plaćaju PDV najkasnije u roku sedam dana. Prijedlog je da se PDV obračunava i plaća kroz poresku prijavu svakog desetog u mjesecu. Na ovaj način bi se u privredu vratio dio kratkročnih obrtnih sredstva. Olakšanje teškog položaja našoj privredi kroz sljedeće mjere (navodimo samo najčešće pominjane na ovom skupu):

-Zaštita domaće proizvodnje od nelojalne konkurencije inostranih proizvođača koji zbog velikih subvencija koje im daju vlade njihovih zemalja , plasiraju robu (naročito poljoprivredne i prehrambene proizvode) na naše tržište po znatno nižim cijenama. Potrebno je hitno obezbjediti dodatna sredstva za subvencionisanje najugroženijih proizvođača.

– Uvođenje recipročnih mjera prema zemljama koje raznim necarinskim barijerama otežavaju izvoz naših roba na njihova tržišta (pod tim se misli na traženje raznih dodatnih analiza i atesta koje moraju obezbjediti naši izvoznici , što po pravilu dugo traje i veoma je skupo).

-Poboljšanje konkurentnosti naše privrede u smislu obezbjeđivanja dovoljno kvalitetne radne snage. Iz tog razloga hitno je potrebno prilagoditi nastavne planove kao i programe dodatne edukacije potrebama tržišta.

-Obezbjediti dodatna sredstva i finansijsko-administrativne pogodnosti za podsticanje domaćih i inostranih investicija

-Uspostavljanje kvalitetnijeg odnosa na relaciji klijent-banka pogotovo raditi na efikasnijoj saradnji sa privredom RS ( podrška relanom sektoru).

-Razvoj dugoročnih i kratkoročnih strategija radi preduprijeđenja potencijalnih nestabilnosti u finansijskom i privrednom sektoru.

Moderator: Aleksandar Ljuboja ( predsjednik Sekcije za bankarstvo udruženja ekonomista RS SWOT, Pomoćnik direktora za sektor velikih pravnih lica , JI i MNC Intesa Sanpaolo Banka BiH )

Uvodničari: Sanja Kondić (Direktor finasijskih tržišta Unicredit bank Banja Luka) na temu : Trenutno stanje na bankarskom tržištu , mehanizam odredjivanja visine i uzroci povećanja kamatnih stopa , kao i dalji trendovi Goran Račić (predsjednik Skupštine Udruženja ekonomista RS «S.W.O.T.» i predsjednik Uprave «Stirokart paneli» a.d. na temu : Uticaj povećanja kamatnih stopa na poslovanje preduzeća u RS Stevo Pucar (predsjednik Sekcije za makroekonomiju Udruženja ekonomista RS «S.W.O.T.» i viši asistent na Ek. fakultetu u Banjaluci- predmet Makroekonomija) : Makroekonomski aspekt rasta kamatne stope Broj učesnika: 42

GALERIJA

Uticaj_finansijske_krize_na_domacu_ekonomiju_

Kretanje_kamatnih_stopa_na_medubankarskom_trzistu

Uticaj_povecanja_kamatnih_stopa_na_poslovanje_preduzeca_u_RS

Izvor