SWOT - Seminar - Multilateralne kompenzacije

 

Udruženje ekonomista RS SWOT je tokom oktobra, u saradnji sa Banjalučkom berzom i Monet Broker-om, održalo tri jednodnevna seminara sa temom "Zakon o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije". Seminari su održani u Banjaluci (hotel Bosna), Bijeljini (Etno selo Stanišići) i Istočnom Sarajevu (Ekonomski fakultet).

Predavači na seminarima su bili: Milan Božić, direktor Banjalučke berze, Nebojša Vuković, zamjenik direktora Banjalučke berze, Dragana Garača, direktor Monet Brokera i Zoran Crnčević, investicioni savjetnik u Monet Brokeru.

Predavači sa Banjalučke berze su predstavili sljedeće teme:

  • Sistem za multilateralne kompenzacije (MLK)
  • Prijava učesnika i njihovih obaveza u sistem MLK
  • Sprovođenje MLK
  • Izvještaji u sistemu MLK
  • Rokovi za prijavu i sprovođenje MLK
  •  
Multilateralna kompenzacija u tri koraka

 

Predstavnici Monet Brokera su prezentovali teme:

  • Multilateralna cesija – predmet i ishod cesije
  • Prenos sporednih prava
  • Prodaja potraživanja – predmet prodaje, ponuda za otkup, ishod prodaje potraživanja

 

Jedinstven sistem za multilateralne kompenzacije

 

Predavači su tokom seminara odgovarali na brojna pitanja i nedoumice budućih učesnika sistema Multilateralne kompenzacije. Većina učesnika seminara je izrazila zadovoljstvo održanim edukacijama.

 

GALERIJA: