BANJALUKA – Narodna skupština Republike Srpske usvojila je izvještaje Agencije za osiguranje RS za prošlu godinu u kojim se navodi da sektor osiguranja u RS po svojim bitnim pokazateljima značajno zaostaje za drugim tržištima u regionu, a pogotovo u odnosu na razvijene evropske zemlje.

Usvojeni su izvještaji o stanju u sektoru osiguranja RS, o radu Agencije i o njenom finansijskom poslovanju.

Direktor Agencije za osiguranje RS Božana Šljivar rekla je da tržište osiguranja ima gotovo marginalnu poziciju u domaćem finansijskom sektoru, dijelom i zbog negativnih efekata na tržištu hartija od vrijednosti.

Šljivareva je rekla da je u prošloj godini u RS 11 društava za osiguranje ostvarilo obračunatu premiju od 117,3 miliona KM, a da je ukupna aktiva sektora osiguranja 212 miliona KM.

”Sa neto dobitkom u ukupnom iznosu od 9,6 miliona KM poslovalo je sedam društava za osiguranje, a gubitak od 11,2 miliona KM iskazala su četiri društva”, istakla je Šljivareva, dodavši da je u ovoj djelatnosti bilo zaposleno 870 radnika.

Ona je navela da je u narednom periodu potrebno insistirati na unapređenju regulatornog okvira putem primjene standarda EU, zatim na povećanju efikasnosti nadzorne funkcije preduzimanjem adekvatnih mjera prema društvima za osiguranje, u cilju poboljšanja kvaliteta i transparentnosti poslovanja i zaštite osiguranja i trećih oštećenih lica.

Šljivareva je rekla da Agencija ima ukupno 17 zaposlenih, a da je tokom prošle godine zaposleno pet novih visokoobrazovanih radnika, od kojih dva sa specijalističkim znanjima, revizor i informatičar, a dva sa iskustvom u oblasti osiguranja.

Govoreći o finansijskom poslovanju Agencije, Šljivareva je istakla da su prošle godine planirana sredstva za rad bila 1.182.245 KM, što je bilo za četiri odsto više u odnosu na 2007. godinu.

Ona je navela da je Agencija u 2008 .godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 1.320.657 KM, dok su rashodi iznosili 905.843 KM.

Narodna skupština RS prihvatila je i izvještaj o radu i stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2008. godinu u kojem se navodi da je ukupna tržišna kapitalizacija svih hartija od vrijednosti, kojima se trguje na Banjalučkoj berzi, zaključno sa decembrom prošle godine iznosila 3.685.729 KM, što je za 52,43 odsto manje nego na kraju 2007. godine.

U izvještaju se navodi da su tokom 248 dana trgovanja zaključene ukupno 30 482 transakcije, što predstavlja značajno smanjenje od 84 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

“Transakcije po danu trgovanja bile su 123, a prosječan redovan promet iznosio je 400.042 KM, što predstavlja smanjenje od 83 odsto u odnosu na 2007. godinu”, rekao je predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti Miodrag Jandrić.

On je istakao da je tržište kapitala RS u klasifikaciji tržišta potencijalno takozvano rubno tržište, koja predstavljaju tržišta u razvoju i imaju manju kapitalizaciju i likvidnost od grupe razvijenih tržišta u razvoju.

“Ova tržišta u osnovi karakteriše relativna otvorenost i dostupnost za strane investitore, ali i moguća veća ekonomska i politička nestabilnost, potencijalni veći dugoročni povrat i mala korelacija sa drugim tržištima kapitala”, pojasnio je Jandrić.

Jandrić je istakao da tržište u RS karakteriše nelikvidnost, što je i osnovni uzrok malog obima trgovanja u prošloj godini, te da se u strukturi kapitala javlja i državni kapital, koji u nekim preduzećima iznosi i više od 30 odsto.

On je dodao da se, imajući u vidu pokazatelje o vrstama, broju i vrijednosti emisija kojima se prikuplja dodatni kapital preduzeća u RS, može zaključiti da akcionarska društva u Srpskoj postaju svjesna mogućnosti prikupljanja kapitala po osnovu emisije hartija od vrijednosti, posredstvom tržišta kapitala.

Jandrić je rekao da je nakon uspješno okončane prve inicijalne javne ponude akcija, te uključivanjem države i jedinica lokalne samouprave na strani ponude obveznica, tržište generalno dobilo na kvalitetu.

Izvor Agencije