BANJALUKA – U Banjaluci je održana osnivačka skupština Udruženja posrednika u osiguranju Republike Srpske na kojoj su izabrani organi udruženja i za predsjednika Upravnog odbora izabran je Zoran Vučenović.

Gospodine Vučenoviću, šta je bio motiv za registraciju Udruženja posrednika u osiguranju Republike Srpske?

Vučenović: “Razvoj tržišta osiguranja kao i zakonske promjene u oblasti posredovanja u osiguranju nametnule su potrebu za organizovanjem posrednika u osiguranju u udruženje koje bi kvalitetnije zastupalo njihove interese. To je bio motiv iz kojeg se izrodila ideje o osnivanja Udruženja posrednika u osiguranju Republike Srpske. „

Koji su ciljevi rada Udruženja?

Vučenović: „Osnovni ciljevi Udruženje posredika u osiguranju Republike Srpske su saradnja sa nadležnim organima vezano za dogradnju zakonske regulative u oblasti posredovanja u osiguranju, unapređivanje i usavršavanje usluga u oblasti posredovanja u osiguranju, pružanje stručne pomoći i podrške posrednicima u osiguranju.“

Šta je osnovna misija Udruženja?

Vučenović: „Osnivanjem Udruženja posrednika u osiguranju Republike Srpske posrednici u osiguranju su dobili instituciju koja će kvalitetno zastupati njihove interese, a nadležni organi, od kojih prvenstveno mislim na Agenciju za osiguranje Republike Srpske, su dobili kvalitetnog i kvalifikovanog partnera za sve vrste pregovora.“

Upravni odbor je definisao viziju, možete li nam reći nešto o tome?

Vučenović: „Posredovanje u osiguranju je jedan od najbitnijih faktora za razvoj tržišta osiguranja u cjelini. Bez kvalitetnih posrednika u osiguranju osiguravajuće kuće će mnogo teže ostvariti rast premije osiguranja i dugoročno zadobiti povjerenje klijenata. Osnivanjem Udruženja posrednika u osiguranju Republike Srpske okreće se nova, svjetlija stranica u oblasti osiguranja i ja sam siguran da je to u intersu svih posrednika i društava za osiguranje, a i nadležnih institucija u oblasti osiguranja.“

Izvor Osigurajse.info