SARAJEVO – Pet banaka dostavilo je juče do 16 sati izjašnjenje o preporukama ombudsmana u vezi s usklađivanjem njihovog poslovanja sa Zakonom o zaštiti potrošača BiH, potvrđeno je iz Kancelarije ombudsmana za zaštitu potrošača BiH.

"Izjašnjenje su dostavile UniCredit banka Mostar, Turkish Ziraat banka i Raiffeisen banka Sarajevo, NLB Tuzlanska banka i Hypo Alpe Adria banka Banjaluka", kazala je Ljubica Čolović, pomoćnica ombudsmana za zaštitu potrošača BiH.

Kazala je da će o izjašnjenjima banaka moći više reći danas, budući da ih Kancelarija ombudsmana iščitava i analizira.

"Nadamo se da će današnjim istekom roka i ostale banke dostaviti izjašnjenja o tome da li prihvataju 16 preporuka i smjernica koje smo im uputili", kazala je Čolovićeva.

Dodala je da Kancelarija ombudmana očekuje do 19. maja i odgovor Udruženja banaka BiH o nejasnoćama i dilemama banaka u vezi s primjenom Zakona o zaštiti potrošača BiH.

Nakon što se u javnosti pojavilo ogromno nezadovoljstvo zbog prakse pojedinih banaka da podižu kamate na već odobrene kredite ombudsmani za zaštitu potrošača BiH uputili su bankama u BiH 16 preporuka i smjernica u kojima traže da svoje poslovanje usklade sa Zakonom o zaštiti potrošača BiH. Ukoliko to ne urede, inspekcije su bankama zaprijetile kaznama koje se po pojedinačnom ugovoru kreću od 2.500 do 5.500 KM.

Izvor Nezavisne novine