BIJELJINA – Skupština povjerilaca Prehrambene industrije “Sava”, koja je u stečaju, odlučila je danas u Bijeljini da ovo preduzeće 3. jula bude prodato putem licitacije po cijeni od 13.023.000 KM.

Stečajni upravnik PI “Sava” Nebojša Matić rekao je nakon sjednice da je to procijenjena vrijednost imovine ovog preduzeća, koje će biti prodato prikupljanjem pismenih ponuda, a pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja ponude i depozit od 50.000 KM dostave do 2. jula.

Matić je istakao da će u slučaju dvije iste ponude, prioritet imati onaj ponuđač koji se bavi preradom poljoprivrednih proizvoda i onaj koji će zaposliti najveći broj bivših radnika “Save”.

“Prijedlog koji sam imao, a to je da svaki budući investitor dostavi svoju ponudu, biznis plan i cjelokupan projekat, navede čime će se baviti i koliki broj radnika namjerava da zaposli, i naravno da garanciju za sve to u iznosu od 500.000 KM, nije prošao”, rekao je Matić i dodao da je ovaj prijedlog podrazumijevao i uknjižbu vlasnika tek za pet godina, kada se jasno bude vidjelo kako je protekla reorganizacija.

On je izrazio zadovoljstvo informacijom koju je dobio danas, a to je da je Vlada RS prije nekoliko dana za 55 firmi koje su u RS otišle u stečaj, izmirila obaveze prema Zavodu za zapošljavanje i PIO-u, u iznosu više od milion KM, za oko 1.000 bivših radnika tih firmi.

“Vlada RS vodi računa i o firmama koje odlaze u stečaj i o radnicima koji ostaju bez posla”, naglasio je Matić i dodao da će i radnici “Save” doći na red.

On tvrdi da je u nadležnim ministarstvima provjerio zašto i njihov problem nije riješen u paketu, ali da Vlada takve odluke o zbrinjavanju radnika, donosi tek kad se okonča stečajni postupak.

Matić je podsjetio da su za 15 mjeseci, koliko traje stečajni postupak, najozbiljniji ponuđači bili Slobodan Pavlović, Gavrilo Bobar i Mihajlo Vidić, vlasnici poznatih bijeljinskih kompanija.

Prehrambena industrija “Sava” u stečaju je 15 mjeseci i na dan pokretanja stečaja imala je 200 zaposlenih radnika. Radnicima je ostao neizmiren dug od oko 800.000 KM.

Izvor Agencije