DOBOJ  – Skupština povjerilaca Fabrike kompresora i pneumatskih alata “Trudbenik” iz Doboja u stečaju 17. februara izjašnjavaće se o prijedlogu da za prodaju nepokretnosti ovog preduzeća bude organizovana javna licitacija po početnoj cijeni od 10.500.000 KM.
Predmetni sudija Okružnog privrednog suda u Doboju Mato Kulaš rekao je da će Skupština povjerilaca biti održana 17. februara u 13.15 časova.

Stečajni upravnik Dragan Prodić naveo je da je 21. januara Odbor povjerilaca “Trudbenika” predložio da za prodaju nepokretnosti ovog preduzeća bude organizovana javna licitacija po početnoj cijeni od 10.500.000 KM, o čemu će odlučivati Skupština povjerilaca.

Stečajni postupak u “Trudbeniku” otvoren je 2016. godine i od tada su održane tri neuspjele licitacije sa ponuđenim iznosima od oko 19.000.000 KM, 16.000.000 KM, te 14.000.000 KM. (Srna)