Uvođenje odgovarajućih kontrolnih mehanizama nad javnom potrošnjom, među kojima je jedan od najvažnijih- transparentno finansijsko izvještavanje, predstavlja ključni faktor anti-korupcijske borbe u bilo kojem društvu. Javne institucije po svojoj prirodi su pod konstantnom lupom javnosti, odnosno pod stalnim pritiskom za objelodanjivanjem informacija koje se tiču njihovog poslovanja. Netransparentno poslovanje javnih institucija u bilo kojem demokratskom društvu je česta tema koja privlači pažnju ne samo medija, nego i običnih građana, kako zbog samog rizika od nenamjenskog trošenja javnih sredstava, tako i zbog potrebe informisanosti same javnosti.

20130807004732

Manjkavosti vezane za nenamjensku potrošnju sredstava se najčešće otkriju od strane kontrolnih institucija (kao što su revizori javnog sektora npr.), ali se nerijetko dešava da isti budu otkriveni i od strane medija. Stalni zahtjevi za objelodanjivanjem informacija su usko povezani sa odgovornošću u javnoj potrošnji. Transparentnost je jedan od ključnih stubova uz pomoć kojih javnost može da javne institucije drži odgovornim za njihove postupke.

S obzirom na gore navedeno, Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT realizovaće projekat „Povećanje odgovornosti u oblasti javne potrošnje kroz razvoj transparentnosti“.

Istraživanje će analizirati postojeće zakonodavstvo, njegove prednosti i nedostatke, kao i mogućnosti za razvoj novih rješenja za potrebnu nadogradnju važećih politika i načina rada, a sve u cilju bolje kontrole i veće transparentnosti finansiranja javnih institucija.

Cilj istraživanja: Generalni cilj istraživanja je da se identifikuju odgovarajući kontrolni mehnizmi koji mogu doprinijeti smanjenju zloupotreba javnih sredstava. Specifični ciljevi projekta je da se analizira trenutno stanje koje se tiče finansijske kontrole javnih institucija.

Projektne aktivnosti:

» Praćenje transparentnosti izvještavanja javnih institucija

» Istraživanje postojećeg zakonodavstva

» Aktivnosti javnog zagovaranja

» Trajanje projekta: 11 mjeseci (od maja 2013-april 2014)

» Projekat je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

» Vrijednost projekta je: 16,740 USD.

20131109012314 20131109012322 20131109012331 20131109012340