BANJALUKA – Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske raspisalo je javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za uspostavljanje sistema kvaliteta u malim preduzećima.

Maksimalan iznos sredstava po jednom preduzeću biće do 10.000 maraka.  

“Dodjela podsticajnih sredstava malim proizvodnim i proizvodno-uslužnim preduzećima predviđena su budžetom Ministarstva za 2009. godinu, a zavisiće od iznosa raspoloživih sredstava”, istakli su u Ministarstvu.

Odobrenim sredstvima sufinansiraće se troškovi angažovanja konsultanata na uspostavljanju sistema menadžmenta kvalitetom, i izradu potrebne dokumentacije na uspostavljanju sistema kvaliteta prema seriji standarda ISO za dobijanje CE znaka. Taj znak predstavlja deklaraciju proizvođača da je proizvod u skladu sa svim zdravstvenim i bezbjednosnim zahtjevima, kao i zahtjevima zaštite životne sredine iz evropskih direktiva koje se odnose na određene proizvode.

“U navedene troškove ne spadaju putni troškovi i troškovi dnevnica za službena putovanja konsultanata i ostalog angažovanog osoblja”, naglašavaju u Ministarstvu.

Na javni poziv mogu da se prijave preduzeća koja zapošljavaju do 49 radnika i imaju sjedište na teritoriji RS, izmiruju poreske obaveze, osnovna djelatnost im je proizvodnja ili proizvodno-uslužna djelatnost, izvoznici su, planiraju povećanje broja zaposlenih, te imaju projekat i kadrove za uvođenje sistema kvaliteta u preduzeću.

“Izbor konsultanta ili ustanove je moguć sa liste akreditovanih konsultanata, čiju je akreditaciju potvrdila Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Takođe, pravo prijave na javni poziv imaju sva mala preduzeća koja do sada nisu dobijala sredstva Ministarstva za uvođenje sistema kvaliteta”, kažu u Ministarstvu.

U protekle četiri godine, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva je dodijelilo ukupno 1.375.190 maraka bespovratnih sredstava za 199 preduzeća za uspostavljanje sistema kvaliteta.

Kriterijumi

Kriterijumi po kojima će se rangirati podnosioci prijava su odnos prihoda od prodaje na inostranom tržištu i ukupnog prihoda preduzeća, broj zaposlenih, prosječna rentabilnost preduzeća, ostvareno povećanje ukupnih prihoda. Uzimaće se u obzir i ostvareno povećanje broja zaposlenih, zaposlenost visokostručnih kadrova i pretežna djelatnost preduzeća.

Izvor Agencije