UDRUŽENJE EKONOMISTA RS SWOT

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Broj: 59-08/18

Datum: 29.08.2018.

 

Na osnovu člana 15. Statuta Udruženja, Upravni odbor Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT na svojoj 21. sjednici, održanoj 21.08.2018. godine,  donio odluku kojom:

SAZIVA

  1. redovnu sjednicu Skupštine Udruženja

ekonomista Republike Srpske SWOT

 

Član 1.

 Saziva se  13. redovna sjednica Skupštine Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT,  koja će se održati dana 10.09.2018. u Banjoj Luci u prostorijama Područne Privredne Komore Banja Luka, Đure Daničića 1/II u 20 časova .

Član 2.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje izvoda zapisnika sa 12. sjednice Skupštine Udruženja,
  2. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Udruženja za 2017-u godinu,
  3. Usvajanje Plana rada,
  4. Prijedlog o izmjeni i dopuni Statuta Udruženja,
  5. Prijedlog o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Skupštine Udruženja,
  6. Odluka o imenovanju novog člana UO,
  7. Odluka o razrješenju člana UO,
  8. Tekuća pitanja.

Član 3.

Poziv za 13. redovnu Skupštinu članova Udruženja zajedno sa prijedlozima odluka i drugim materijalima o kojima će se odlučivati na Skupštini dostupni su članovima na uvid na internet stranici Udruženja www.swot.ba  ili u prostorijama Udruženja ekonomista RS SWOT  u Banjoj Luci u ul. Dragiše Vasića br. 13, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH u periodu od 08.00-16.00 časova svakim radnim danom.

Pravo glasa na Skupštini ostvaruju “Članovi Skupštine“. Pozivaju se svi članovi Skupštine da prisustvuju Skupštini Udruženja.  U slučaju da se sjednica Skupštine  Udruženja ne održi zbog nedostaka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 17.09.2018. u 19.00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

 

Banjaluka 29.08.2018. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE Goran Račić