Jedan od najvećih izazova sa kojima se trenutno zemlje Zapadnog Balkana suočavaju je jačanje vladavine prava i borba protiv korupcije. Provođenja vladavine prava, kao i sama implementacija zakona, se između ostalog realizuje, kroz uspostavljanje i primjenu odgovarajućih kontrolnih mehanizama u društvu.

20130827110606

Prema izvorima finansiranja u Republici Srpskoj sve javne institucije se mogu podijeliti na institucije koje se finansiraju kroz budžetski sistem1, javna preduzeća i samo-finansirajuće regulatorne agencije.

 

Jedan od najznačajnijih kontrolnih mehanizama za efikasno provođenje zakona je uspostavljanje transparentnog poslovanja. Transparentno poslovanje, a time i izvještavanje čini najefikasniji način javne kontrole nad javnom potrošnjom u okviru institucija sistema.

 

S ciljem uspostavljanja osnovice za praćenje i analizu napretka transparentnosti finansijskog izvještavanja, kao i informisanje javnosti o svom radu kako bi se poboljšala implementacija postojećih zakona i umanjilo nepoštovanje zakonskih odredbi, Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT je krenulo u realizaciju ovog projekta.

 

Cilj istraživanja: Opšti cilj projekta je da se obezbijedi skup progresivnih rješenja potrebnih za reviziju važećih politika, te veća kontrola i nadzor finansiranja i rada javnih ustanova i opština. Specifični ciljevi uključuju uspostavljanje nezavisnog procesa monitoringa rada javnih ustanova, predlaganje sistema za unapređenje pravnog okvira za finansijsko izvještavanje kao i povećanje stepena informisanosti i razumijevanja opšte javnosti o problemu transparentnog finansijskog poslovanja i izvještavanja.

 

Projektne aktivnosti:

» Kreiranje monitoring procesa

» Implementacija monitoring procesa

» Zalaganje za prihvatanje preporuka

» Informativna kampanja

» Trajanje projekta: 18 mjeseci (od juli 2013-januar 2015)

» Projekat je podržan od strane AmbasadeKraljevine Holandije.

» Vrijednost projekta je: 97 151 BAM.

 

1 Član 3 Zakona o budžetskom sistemu definiše Budžetski sistem kao sistem koga čine budžet Republike, budžeti opština i budžeti fondova.

Jedan od najvećih izazova sa kojima se trenutno zemlje Zapadnog Balkana suočavaju je jačanje vladavine prava i borba protiv korupcije. Provođenja vladavine prava, kao i sama implementacija zakona, se između ostalog realizuje, kroz uspostavljanje i primjenu odgovarajućih kontrolnih mehanizama u društvu.

Prema izvorima finansiranja u Republici Srpskoj sve javne institucije se mogu podijeliti na institucije koje se finansiraju kroz budžetski sistem1, javna preduzeća i samo-finansirajuće regulatorne agencije.

Jedan od najznačajnijih kontrolnih mehanizama za efikasno provođenje zakona je uspostavljanje transparentnog poslovanja. Transparentno poslovanje, a time i izvještavanje čini najefikasniji način javne kontrole nad javnom potrošnjom u okviru institucija sistema.

S ciljem uspostavljanja osnovice za praćenje i analizu napretka transparentnosti finansijskog izvještavanja, kao i informisanje javnosti o svom radu kako bi se poboljšala implementacija postojećih zakona i umanjilo nepoštovanje zakonskih odredbi, Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT je krenulo u realizaciju ovog projekta.

Cilj istraživanja: Opšti cilj projekta je da se obezbijedi skup progresivnih rješenja potrebnih za reviziju važećih politika, te veća kontrola i nadzor finansiranja i rada javnih ustanova i opština. Specifični ciljevi uključuju uspostavljanje nezavisnog procesa monitoringa rada javnih ustanova, predlaganje sistema za unapređenje pravnog okvira za finansijsko izvještavanje kao i povećanje stepena informisanosti i razumijevanja opšte javnosti o problemu transparentnog finansijskog poslovanja i izvještavanja.

 

Projektne aktivnosti:

» Kreiranje monitoring procesa

» Implementacija monitoring procesa

» Zalaganje za prihvatanje preporuka

» Informativna kampanja

» Trajanje projekta: 18 mjeseci (od juli 2013-januar 2015)

» Projekat je podržan od strane AmbasadeKraljevine Holandije.

» Vrijednost projekta je: 97 151 BAM.

 

Amandmani_predlozeni

Amandmani_SWOT

Radionica pisanja i upravljanja projektom

Saopštenje za javnost 27.09.2013

Saopštenje za medije 07.03.2014

Saopštenje za medije – zakon o reviziji_final

Zakon o izmjenama i dopunama revizije javnog sektora

 20130912094900 20130912094916 20140311121951 20140311122001 20140311122012 20140311122024 20140311122032