BANJALUKA – Poslanici Narodne skupštine RS jednoglasno su usvojili Odluku o prihvatanju zaduženja prema Vladi Japana putem Japanske agencije za međunarodnu saradnju.

Zaduženje je po Projektu ugradnje sistema za odsumporavanje dimnih gasova u Mješovitom holdingu “Elektroprivreda Republike Srpske” Matičnom preduzeću AD Trebinje i Zavisnom preduzeću Rudnik i termoelektrana “Ugljevik” u iznosu od 93.225.562 evra.

Kreditna sredstva namijenjena su za finansiranje izgradnje sistema za odsumporavanje dimnih gasova, nabavku opreme i konsultantske usluge po projektu čiji je cilj smanjenje broja zagađivača vazduha u RS i BiH.

Kredit se RS odobrava na rok otplate od 30 godina sa grejs periodom od deset godina i kamatom od 0,55 odsto godišnje na kreditna sredstva utrošena za izgradnju sistema za odsumporavanje dimnih gasova i pripadajućih troškova.

Obrazlažući odluku o zaduženju, ministar finansija RS Aleksandar Džombić rekao je da Rudnik i termoelektrane “Ugljevik” zbog vrste uglja koji koristi, kao i dimnjaka visine 310 metara, emituje količine sumpor-dioksid koje su 60 puta veće od količina propisanih legislativom EU, a da se zagađenje prostire ne samo na RS i BiH nego na teritoriju cijele bivše Jugoslavije.

“Cilj projekta za koji se odobrava kredit je smanjenje količine zagađivača vazduha u RS i BiH, ugradnjom opreme za odsumporavanje dimnih gasova RiTE `Ugljevik`, čime će se doprinijeti poboljšanju zaštite životne sredine, kao i usaglašavanje sa ekološkim propisima EU“, rekao je Džombić.

Poslanik SDS-a Božidar Vasić naglasio je da Klub poslanika SDS-a podržava ovu odluku prvenstveno zbog pozitivnih efekata projekta za koji su kreditna sredstva namijenjena.

Poslanik Socijalističke partije Budimir Aćimović pozdravio je realizaciju projekta čiji je cilj sprečavanje daljeg zagađivanja životne sredine i pozvao Vladu RS da pomogne realizaciju istih projekata kod velikih fabričkih zagađivača u RS.

Izvor Agencije