BANJALUKA – Direktor Gradske razvojne agencije grada Banja Luka, Nenad Račić i rektor Univerziteta u Banjaluci, Stanko Stanić potpisali su Memorandum o saradnji, kojim će biti regulisana tehničko-poslovna saradnja radi podrške aktivnostima koje obavljaju CIDEA i Grad Banjalka na lokalnom ekonomskom razvoju.

Saradnja će se odvijati u cilju stvaranja pozitivnijeg poslovnog okruženja na području grada, koje će podsticajno djelovati na osnivanje novih malih i srednjih preduzeća, razvoj već postojećih kao i privlačenje stranih i domaćih investitora, a u skladu s pozitivnim zakonskim propisima RS i BiH. Cilj saradnje je jačanje kapaciteta obje strane potpisnice Sporazuma i stvaranje preduslova za zajedničku pripremu i provođenje projekata od interesa i za CIDEU i za Univerzitet.

CIDEA i Banjalučki univerzitet na osnovu djelatnosti koje obavljaju, smatraju da imaju zajednički interes da uspostave poslovnu saradnju, i to, prije svega, u vezi sa zajedničkim aktivnostima na izgradnji tehnološkog biznis parka (TBP) i njegovih razvojnih kapaciteta na polju transfera i korišćenja znanja i novih tehnologija.

Izvor Agencije