BANJALUKA – Područna privredna komora Banja Luka, u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke, u okviru Projekta ICAM, organizovala je, u periodu od 6. do 8. avgusta, niz okruglih stolova za privrednike s ciljem sagledavanja prepreka trgovini i utvrđivanja prijedloga za njihovo uklanjanje.

Ovom prilikom razmatrani su Nacrt zakona o trgovini i Prednacrt zakona o posredovanju u prometu nekretnina sa aspekta plasiranja roba i usluga na domaćem i inostranim tržištima, gdje su privrednici iznijeli brojne probleme koji otežavaju trgovinu, te umanjuju konkurentnost privrednih društava iz Republike Srpske na domaćem i stranom tržištu.

Dati su prijedlozi mogućih rješenja i izmjena teksta Zakona o trgovini, kao i prijedlozi za unapređenje teksta Zakona o posredovanju u prometu nekretnina kojim se prvi put pravno uređuje ova oblast.

Predstavnici poslovne zajednice su posebnu pažnju posvetili zahtjevima navedenim u Nacrtu zakona o trgovini kojim se uređuju obavljanje šprediterskih usluga, elektronsko poslovanje, brendiranje i podsticaji razvoju trgovine, te dali prijedloge za unapređenje ovih oblasti.

U vezi sa Prednacrtom zakona o posredovanju u prometu nekretnina, izneseni su brojni prijedlozi za unapređenje ove oblasti koja se prvi put pravno uređuje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, te istakli značaj harmonizacije propisa na entitetskim nivoima.

Okrugli stolovi organizovani su u sklopu Projekta “Unapređenje poslovne klime i pristupa tržištima (ICAM)”, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svjetske banke, uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije.

Zaključci i prijedlozi formulisani tokom okruglih stolova biće upućeni nadležnim institucijama u vidu inicijativa da se uvrste u finalne verzije navedenih zakona, kako bi se unaprijedio razvoj trgovine i poslovanja.

Važno je naglasiti da Područna privredna komora Banja Luka uvodi praksu uključenja privrednika ne samo u fazi javne rasprave o zakonima, već i u fazi kreiranja nacrta zakona, tj. prednacrtne faze, a ovi okrugli stolovi su upravo potvrda realizacije novog pristupa dijalogu vlasti i privrede. (Swot)