SARAJEVO – Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u BiH prošle godine bila je veća za 3,2 odsto u odnosu na 2015. godinu, podaci su Agencije za statistiku BiH. Proizvodnja sortimenata četinarskih vrsta drveća lani je bila veća za 5,27 odsto u odnosu na 2015. godinu, a proizvodnja sortimenata lišćarskih vrsta bila je veća za 1,21 odsto.

Proizvodnja trupaca četinara bila je veća za 4,72 odsto, a proizvodnja trupaca lišćara u prošloj godini zabilježila je rast od 0,11 odsto u odnosu na 2015. Rast proizvodnje od 2,42 odsto u prošloj godini, u odnosu na 2015, zabilježen je i kod jamskog drveta četinara, kod ostalog dugog drveta četinara od 44,76 odsto, kod prostornog drveta četinara od 6,35 odsto, kod ostalog dugog drveta lišćara od 10,08 odsto, kod prostornog drveta lišćara od 1,17 odsto, te kod drveta za ogrev lišćara od 1,69 odsto.

Pad proizvodnje od 15,76 odsto, u odnosu na 2015. godinu, zabilježen je kod jamskog drveta lišćara. Kada je riječ o prosječnoj godišnjoj cijeni šumskih sortimenata, prošle godine zabilježen je rast od 10,4 odsto u odnosu na baznu 2010. godinu. (Agencije)