LIVNO  – Zbog sprovođenja zapljene nad Agencijom za privatizaciju Hercegbosanskog kantona (HBK) radnici te agencije ostali su bez plata za oktobar, novembar i decembar 2019. godine, a sve je izvjesnije da će bez plate ostati i za januar 2020.

Vršilac dužnosti direktora agencije Ivica Bodulušić izjavio je kako je od svog imenovanja, od prije četiri godine, naslijedio dug oko 140 000 maraka, prouzrokovan radom prijašnjeg vodstva agencije.

“Vlada Hercegbosanske kantona je u mom mandatu do današnjeg dana intervenisala prema agenciji u dva navrata s po 35.000 maraka i 10.000 maraka, što je pak bilo nedovoljno”, kazao je Bodulušić.

Po sistematizaciji, kako ističe, u agenciji može raditi maksimalno 16 radnika, a trenutno je ih je zaposleno devet.

On je kazao kako je u komuinikaciji s ministrom privrede Milošom Baukom i premijerom HBK Ivanom Jozić u svrhu pronalaska rješenja koje bi dovelo do normalizacije u radu agencije na duži period. Smatra kako se u rad agencije treba uključiti i cijela Vlada HBK, jer je ona osnivač.

Ministar privrede HBK Miloš Bauk potvrdio je Bodulušićevu priču da radnici Agencije za privatizaciju nisu primili plate za pomenuti period, rekavši kako je to Ministarstvo tokom 2019. godine uplatilo na račun agencije 240.000 maraka u jednakim mjesečnim tranšama u iznosu od 20.000 maraka, što je, veli, više nego dovoljno za plate svih zaposlenih u Agenciji za privatizaciju za tu godinu.

Po njegovim riječima, Ministarstvo privrede u svom budžetu nema planirana sredstva za vrstu troškova kao što su zapljene agencije za privatizaciju i jedini način je da se ta sredstva osiguraju iz tekuće rezerve.

“S obzirom da budžet nije usvojen i na snazi je odluka o privremenom finansiranju, ta sredstva Vlada se ne može osigurati dok se ne usvoji budžet za 2020. godinu”, poručio je Bauk.

Takođe je naveo kako Agencija za privatizaciju treba da podnese finansijski izvještaj za 2019. godinu i plan i program rada za 2020. godinu Upravnom vijeću agencije, pa zatim Vladi HBK.  (Fena)