BANJALUKA – Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS raspisalo je tender za izbor strateškog partnera “Elektroprivrede RS” (ERS) za projekat izgradnje hidroenergetskog sistema Gornja Drina, koji će biti otvoren do 22. septembra.

Procijenjena investiciona vrijednost projekta, koji podrazumijeva izgradnju četiri hidroelektrane na gornjem slivu Drine, iznosi 435,1 miliona evra, koje će, prema planu, godišnje proizvoditi 797,3 gigavat-časova električne energije, što je 15 odsto ukupne sadašnje proizvodnje struje u RS.

Projekat će biti sproveden kroz osnivanje koncesionog preduzeća čiji većinski vlasnik će biti strateški partner, dok će ERS i njeno zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini i eventualno treće lice imati između 25 i 49 odsto udjela.

Ljubo Glamočić, pomoćnik ministra za elektroenergetiku RS, izjavio je da su dosadašnje tehnoekonomske analize pokazale da ovaj projekat predstavlja atraktivan hidroenergetski potencijal koji mora biti iskorišten.

“Okosnicu ovog hidroenergetskog korištenja čini sistem HE Buk Bijela i HE Foča, koje imaju najbolje energetske i ekonomske pokazatelje. Izgradnja ovog sistema zahtijevala bi investiciju od 273,2 miliona evra, čime bi se omogućila proizvodnja od 553 gigavat-časa godišnje sa ukupnom instalisanom snagom od 165 megavata”, istakao je Glamočić

On je dodao da je sljedeća po isplativosti HE Sutjeska, čija izgradnja bi zahtijevala investiciju od 61,6 miliona evra i omogućavala bi godišnju proizvodnju od 154,12 gigavat-časova struje sa instalisanom snagom od 36,64 megavata.

Posljednji objekat koji je obuhvaćen projektom je HE Paunci, planirane instalisane snage od 36,64 megavata, koji zahtijeva investiciju od 100,3 miliona evra, koja će omogućiti planiranu godišnju proizvodnju struje od 154,12 gigavat-časova.

Procedurom koju je usvojila Vlada RS predviđeno je da kompanije u pretkvalifikacionoj fazi dostave pisma zainteresovanosti, nakon čega će oni koji ispunjavaju uslove biti pozvani na pregovore s komisijom za izbor strateškog partnera. Nadležna komisija Vlade, prema utvrđenim uslovima, pregovaraće samo s kompanijama koje su ostvarile godišnji prihod od najmanje pet milijardi evra, imaju kapital od tri milijarde evra i konsolidovani profit od minimalno 400 miliona evra u posljednje tri godine. Budući ponuđač, takođe, mora imati u vlasništvu elektroenergetske objekte instalisane snage veće od 2.000 megavata, od čega najmanje polovinu u hidroelektranama. Tenderskim uslovima je takođe propisano da zainteresovane kompanije treba da dostave i bankarsku garanciju u iznosu od miliona evra, čime će dokazati ozbiljnost namjera za dobijanje statusa strateškog partnera.

Najveći neformalni interes za izgradnju elektrana na gornjem slivu Drine do sada je iskazao njemački energetski gigant RWE.

Pažnja na uticaj na okolinu

U Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS istakli su da, pored niza pozitivnih energetskih, ekonomskih, vodobilansnih i drugih efekata u ovom projektu, neće biti zanemaren ni uticaj koji ovi veliki objekti mogu da imaju na životnu sredinu.

“Sada treba da uslijedi izrada studije izvodljivosti, gdje će svi aspekti odabranih rješenja biti do kraja precizirani”, napomenuli su u resornom ministarstvu.

Izvor Agencije