SARAJEVO – Mikrokreditni sektor u Republici Srpskoj ostvario je u periodu januar-juni ove godine neto dobit od 9,68 miliona KM, što je 21 posto više nego u istom periodu 2020. godine, pokazuje preliminarna statistika Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Profitna, mikrokreditna društva, ostvarila su dobit od 9,74 miliona KM, dok su neprofitne, mikokreditne fondacije, bile u gubitku 61 hiljadu KM.

Ukupni prihodi mikrokreditnih organizacija sa sjedištem u Republici Srpskoj bili su na polugodištu ove godine 36,22 miliona KM i veći su za 18 posto nego u istom prošlogodišnjem periodu

Glavninu prihoda čine prihodi od kamata i slični prihodi koji su porasli za 19 posto na 36,22 miliona KM.

Ukupni rashodi iznosili su 27,04 miliona KM i veći su za 17 posto nego lani.

Ukupna aktiva na kraju juna 2021. godine iznosila je 438,48 miliona KM, a ukupni dati krediti bili su 371,38 miliona KM i imali su rast od šest posto u odnosu na prošlu godinu.

Najveći dio mikrokredita dat je fizičkim licima, u vrijednosti 364,22 miliona KM, takođe uz stopu rasta od šest posto.

Krediti pravnim licima bili su 7,15 miliona KM i imali su rast od 9 posto.

U kategoriji fizičkih lica najviše su kreditirani poljoprivreda i uslužne djelatnosti, a kod pravnih lica uslužne djelatnosti, trgovina i proizvodnja.

U Federaciji BiH mikrokreditne organizacije ostvarile su neto dobit od 7,3 miliona KM u prvom polugodištu ove godine, prema preliminarnim podacima Agencije za bankarstvo FBiH.

Prihodi od kamata i slični prihodi ostvareni su iznosu od 53,51 milion KM, dok su operativni rashodi bili 37,82 miliona KM.

Ukupni dati mikrokrediti iznosili su zaključno sa junom 541,58 miliona KM, od čega je fizičkim licima plasirano 525,84 miliona KM, a pravnim licima 15,74 miliona KM.

Kod fizičkih lica najviše mikrokredita dato je za poljoprivredu i stambene potrebe, a kod pravnih lica za uslužne djelatnosti, trgovinu i proizvodnju.

U RS i FBiH posluje po 13 mikrokreditnih organizacija, ukupno 26. (Indikator)