BANJALUKA – Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS juče nije, kao što je ranije najavio, pokrenuo zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na rebalans budžeta RS za 2009. godinu, čime su stečeni uslovi da ovaj dokument bude potvrđen i objavljen u “Službenom glasniku RS”.

Onog trenutka kada rebalans budžeta RS bude objavljen u "Službenom glasniku" biće ispunjeni i zahtjevi koje je MMF postavio pred RS, te zbog toga neće postojati smetnje za nastavak stendbaj aranžmana s tom institucijom.

Ranko Karapetrović, sekretar Narodne skupštine RS, rekao je da će danas biti odlučeno kada će rebalans budžeta biti objavljen u "Službenom glasniku RS", ističući da nema nijednog razloga da to ne bude učinjeno.

On je kazao da je Klub Bošnjaka imao rok od sedam dana do kada može podići veto, dodajući da je poznata ustavna procedura kako izgleda podizanje veta.

"To u ovom slučaju nije urađeno", kazao je Karapetrović.

Međutim, Edin Ramić, predsjednik Kluba Bošnjaka, ne misli da je istekom roka od sedam dana izgubljena mogućnost da se taj klub o ponuđenom rebalansu izjašnjava u septembru, kad, kako kaže, očekuje da se "steknu uslovi da to pitanje bude razmatrano, poštivajući Ustav RS".

Ramić je rekao da Klub Bošnjaka do kraja avgusta neće razmatrati akte koje je usvojila Narodna skupština RS i da se pridružuju sudijama Ustavnog suda RS koji se trenutno nalaze na godišnjem odmoru.

Upitan da li je opstrukcija to što nije razmatran rebalans budžeta s obzirom na činjenicu da krajem avgusta ističe rok za usvajanje rebalansa budžeta svih institucija vlasti u BiH, Ramić je rekao da nije riječ ni o kakvoj opstrukciji, jer je inicijativa Kluba Bošnjaka u vezi s izmjenom Poslovnika Ustavnog suda RS još u martu bila upućena u Narodnu skupštinu RS.

Dževad Osmančević, predsjedavajući Vijeća naroda RS, kazao je da se Klub Bošnjaka nije izjasnio o aktima Narodne skupštine RS i rebalansu budžeta, te da nisu stvorene pretpostavke da on stupi na snagu.

On je rekao da će u septembru biti potrebe za ”razmatranje još nekih rebalansa”.

Mirko Stevanović, sekretar Vijeća naroda RS, kaže da je obavijestio Narodnu skupštinu RS da Klub Srba i Klub Hrvata nisu pokrenuli zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u rebalansu budžeta, a da Klub Bošnjaka nije ni razmatrao taj dokument.

Miroslav Mikeš, potpredsjednik Vijeća naroda RS, objasnio da su klubovi u ovom tijelu dužni u roku od sedam dana razmotriti dokumenta koja im dostavi parlament i da u tom roku obavijeste Narodnu skupštinu da li su pokrenuli zaštitu vitalnog nacionalnog interesa ili ne.

"Osnovno pravilo u pravu je da onaj ko ima mogućnost da iskoristi svoje pravo ima i određen rok da to učini", kaže Mikeš, dodajući da ukoliko ispusti svoj rok, gubi i svoje pravo.

Prema njegovim riječima, ista pravnička logika se primjenjuje već 2000 godina u svim sličnim vrstama predmeta.

Aleksandar Džombić, ministar finansija RS, rekao je da RS ima dovoljne unutrašnje rezerve i potencijal da prevaziđe krizu i bez sredstava MMF-a, dok FBiH nije u toj poziciji.

Džombić je kazao da je obaveza svih nivoa vlasti u BiH da do kraja avgusta potvrde rebalanse budžeta nakon čega se očekuje kontrola predstavnika MMF-a, kako bi druga tranša sredstava MMF-a stigla u decembru.

Međutim, Džombić kaže da ne bi bilo dobro da se ne ispune uslovi MMF-a jer bi morali biti usporeni ili zaustavljeni neki razvojni programi.

On je kazao da je prva tranša MMF-a od oko 131 miliona KM legla na račun RS, što dodatno povećava sigurnost budžeta za 2009. godinu, napominjući da bi bilo dobro da i sljedeće tranše kredita budu realizovane.

Izvor Nezavisne novine