BANJALUKA – Republici Srpskoj je doznačena prva rata u iznosu od 8,1 miliona KM po prvom privremenom poravnanju između korisnika raspodjele prihoda od indirektnih poreza za 2020. godinu.

To je prva od četiri mjesečne rate ukupnog iznosa od 32,3 miliona KM koji treba da bude izmiren u korist Republike Srpske do kraja godine.

Odluka o prvom privremenom poravnanju između korisnika raspodjele indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje za 2020. godinu je usvojena na 46. sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje 31.08.2020. godine.