BANJALUKA – Ministarstvo finansija RS predložilo je pravilnik o kriterijumu i načinu raspodjele prihoda od putarine prema kojem bi oni trebalo da se raspodjeljuju jednako između RS i FBiH po 50 odsto, potvrđeno je u tom ministarstvu.

Kao kriterijum za raspodjelu predložena je dužina magistralnih i regionalnih puteva u oba entiteta, s obzirom da su zakonom ova sredstva namijenjena isključivo za autoputeve.

Na teritoriji RS putnu mrežu čini 1 780 kilometra magistralnih i 2 183 kilometara regionalnih puteva, što ukupno iznosi 3 963 kilometra kojima upravlja Javno preduzeće “Putevi RS”.

Ova osnovna putna mreža uvećava se za 227,6 kilometara ostalih puteva koji su posebnim odlukama Vlade RS proglašeni kao bitni za funkcionisanje ukupnog saobraćaja na teritoriji Srpske i koji su predati “Putevima RS” na upravljanje.

Na području FBiH putnu mrežu čini 2 024 kilometara magistralnih i 2 725 kilometara regionalnih puteva, što ukupno iznosi 4 749 kilometara.

Zakonom o akcizama i porezima u BiH uvedena je obaveza plaćanja putarine koja se plaća na naftne derivate u iznosu od 0,15 i 0,10 KM po litru proizvoda. Prihod od putarine u iznosu od 0,15 KM po litru namjenski se koristi za puteve, a prihod putarine u iznosu od 0,10 KM po litru namjenski se koristi za izgradnju autoputeva u BiH.

Naplatu prihoda od putarine u iznosu od 0,10 KM vrši Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH i uplaćuju se na poseban podračun u okviru Jedinstvenog računa, dok metodologiju raspodjele ovih prihoda propisuje Upravni odbor UIO.

U UIO je rečeno da je na ovaj posebni podračun od stupanja zakona na snagu za više od mjesec dana prikupljeno nešto više od 11 miliona KM.

Ta sredstva svakodnevno se povećavaju, ali još nisu iskorišćena, jer nije donesena metodologija za raspodjelu tog novca na RS i FBiH.

U FBiH se protive prijedlogu RS za raspodjelu prihoda, smatrajući da FBiH treba da dobije znatno veća sredstva jer će se sredstva sa posebnog podračuna koristiti za izgradnju autoputeva, pri čemu navode da je u njihovoj strategiji izgradnja veće kilometraže nego u RS.

FBiH je ponudila tri prijedloga, i to da se ova sredstva dijele prema broju kilometara koji su predviđeni za izgradnju entitetskim strategijama, zatim prema broju registrovanih automobila u oba entiteta ili da se raspodjela tih vrši kao i raspodjela ostalih prihoda sa Jedinstvenog računa.

Izvor Agencije