SREBRENICA – Rudnik “Sase” kod Srebrenice je nakon četvoromjesečnog zastoja ponovo pokrenuo eksploataciju rude i proizvodnju koncentrata olova i cinka.

Direktor kompanije “Gros” u čijem sastavu posluje ovaj rudnik Jelena Petrić rekla je da je na poslovima trenutno angažovano 230, a da će do kraja ovog mjeseca biti vraćeno još 100 radnika.

Ona je dodala da će mjesečna proizvodnja iznositi 18 000 tona rude, što je 75 odsto od plana ove firme, koji je rađen na bazi ranijih ugovora sa kupcima i više od 400 zaposlenih.

Petrićeva je objasnila da je u decembru prošle godine zbog svjetske ekonomske krize i pada cijene i potražnje olova i cinka na svjetskom tržištu, došlo do prekida proizvodnje ovih koncentrata i otpuštanja više od 200 radnika.

“Zbog pada potražnje koncentrata u Evropi, Gros je ugovorio isporuku u Kinu, što utiče na troškove transporta, ali i rokove naplate, ali ipak omogućava nastavak rada rudnika i pozitivno poslovanje”, zaključila je Petrić.

Izvor Agencije