VAŠINGTON/BEOGRAD – U ovogodišnjem izveštaju Svetske banke o lakoći poslovanja (Doing Business), Srbija je svrstana među prvih deset zemalja u svetu koje su u ovoj oblasti ostvarile najveći napredak i sada se nalazi na 47. mestu.

U odnosu na prošlu godinu to je napredak za 12 mesta i to zahvaljujući reformama u tri oblasti kao što su: izdavanje građevinskih dozvola, započinjanju biznisa i registraciji imovine. Ovako su Srbiju rangirali domaći i strani privrednici, jer je njihova ocena merodavna za ovaj izveštaj.

Tomas Lubek, regionalni menadžer IFC-a za zapadni Balkan (Međunarodna finansijska korporacija koja je deo grupacije Svetske banke) za „Politiku” kaže da je Srbija ostvarila veliki napredak i da zbog toga zaslužuje čestitke.

– Veliki je posao urađen prošle godine. Najveći napredak je ostvaren u izdavanju elektronskih građevinskih dozvola i sada ste, po tom kriterijumu, na 36. mestu što je napredak za 103 mesta. Za to su zaslužni napori potpredsednice vlade Zorane Mihajlović koja je i ministar za građevinu. Poboljšanja ima i u skraćenju vremena koje je potrebno za započinjanje biznisa i sada treba sedam umesto prošlogodišnjih 12. Ovo je dobar rezultat u poređenju sa globalnim prosekom, koji iznosi 21 dan. U pogledu registracije imovine takođe je napravljen napredak i sada za to treba 23 u odnosu na 53 dana koliko je prosek u svetu – kaže Lubek.

Svetska banka još i u oblasti izvršavanja ugovora vidi poboljšanje, ali to nažalost nije formalno registrovano do 1. jula 2016. tako da ulazi u evidenciju za narednu godinu.

U oblasti građevinskih dozvola uspostavljen je sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola i zahvaljujući tome, privrednik u Beogradu sada može da izgradi skladište u roku od 156 dana, u odnosu na ranijih 327. Takođe, postupak prenosa prava svojine na nepokretnosti je ubrzan uvođenjem efektivnih rokova za izdavanje lista nepokretnosti. Zahvaljujući tome, sada postupak prenosa prava svojine u Beogradu traje 21 dan, što je više nego upola manje u poređenju sa globalnim prosekom od 51 dan.

Kako će ovaj napredak uticati na poslovnu klimu i privlačenje investitora?

– Bolji uslovi poslovanja vode ka većem privrednom rastu, manjoj sivoj ekonomiji, većoj zaposlenosti, otvaranju novih radnih mesta. Globalno tržište je veoma konkurentno, a investitori koji žele da dođu u Srbiju imaju izbor da li da pokrenu fabriku u ovoj ili nekoj drugoj zemlji, kaže Lubek.

Da li ima potencijala za još veći napredak?

– Velika je razlika između prve i 47. pozicije. Vidimo mogućnost za poboljšanje u dve oblasti: za dobijanje priključka za struju potrebno je 125 dana što je dug period, dok je 28 dana, što je ceo jedan mesec, potrebno da se potroši da se ispuni sve što zakon traži u pogledu plaćanja poreza. To što ste po kriterijumu dobijanja priključka za struju ove godine na 92. mestu, a prošle ste bili na 63. što je pad za 31 mesto, ne znači da ste nazadovali, već su druge zemlje napredovale, objašnjava Lubek.

IFC je, inače, fokusirana na razvoj privatnog sektora za razliku od Svetske banke koja radi sa vladom, pomaže investiranjem, savetima i otvaranjem novih radnih mesta.

– U svetu se očekuje da 90 odsto novih radnih mesta bude otvoreno u privatnom sektoru. Za Srbiju je to veoma važno, jer će država i državna preduzeća smanjivati broj zaposlenih. Zato privatan sektor mora da otvara nova radna mesta i zato je važno poslovno okruženje.

Ovogodišnji izveštaj prvi put uključuje i rodnu dimenziju u tri oblasti: započinjanje biznisa, registracija imovine i izvršenje ugovora. Region Evrope i centralne Azije, u koji spada i Srbija, jedini je region u kojem ne postoje nikakve barijere za žene u oblastima koje prati izveštaj.

Proširen je i skup pokazatelja koji se odnosi na plaćanje poreza, tako što su obuhvaćeni i postupci koji slede nakon podnošenja poreske prijave, u vezi sa poreskom kontrolom i ostvarivanjem prava na povraćaj pdv-a. U ovoj oblasti, Srbija je ostvarila značajno bolje rezultate nego druge zemlje u regionu. Na primer, za ostvarivanje prava na povraćaj pdv-a potrebno je četiri sata, što je čak brže nego u Australiji ili Singapuru. (Izvor: Politika.rs)