BANJALUKA – U unapređenje proizvodnje u Rafineriji nafte u Brodu u ovoj godini biće uložena 103 miliona evra, a prema našem petogodišnjem planu, samo u Rafineriju do 2014. godine biće uloženo 675 miliona evra, rekao je zamjenik direktora “Optima grupe” Slavko Šćepanović.

– Ovim petogodišnjim planom, osim ulaganja u brodsku Rafineriju, predviđena je i rekonstrukcija gotovo svih benzinskih pumpi “Petrola”, kao i izgradnja određenog broja novih – kazao je Šćepanović.

Za šta će te investicije u ovoj godini biti iskorišćene?

ŠĆEPANOVIĆ: U unapređenje proizvodnje u Rafineriji nafte u Brodu u ovoj godini biće uložena 103 miliona evra, a prema našem petogodišnjem planu, samo u Rafineriju biće uloženo 675 miliona evra. Taj investicioni ciklus završava se 2014. godine, do kada planiramo da postignemo puni kapacitet prerade nafte koji će iznositi između tri i 4,2 miliona tona na godišnjem nivou. U tom momentu svi derivati ispunjavaće standarde, kako po pitanju kvaliteta goriva tako i zaštite okoline.

      Osim u Rafineriju Brod, planirana su i značajna ulaganja u Rafineriju ulja Modriča, kao i u rekonstrukciju benzinskih pumpi “Petrola”. O kojim iznosima se konkretno radi?

ŠĆEPANOVIĆ: “Optima grupa” planira ulaganja u razvoj distributivne mreže i logistike “Petrola”. Petogodišnjim planom predviđena je rekonstrukcija skoro svih benzinskih pumpi “Petrola”, kao i izgradnja određenog broja novih. Planirano je i širenje mreže, ne samo u Srpskoj nego i u FBiH, ali i zemljama u regionu, čime ćemo se još više približiti domaćim, ali i potrošačima u državama regiona.

      Kakvog su kvaliteta goriva koja se prodaju na tržištu Republike Srpske?

ŠĆEPANOVIĆ: S obzirom na “žestoke” kontrole kojima je podvrgnuto, sa sigurnošću možemo da kažemo da se na tržištu RS nalazi veoma kvalitetno gorivo, koje je u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu tečnih naftnih goriva koji mogu da se stave u pogon u BiH. S druge strane, benzini kod nas još uvijek ne ispunjavaju sve potrebne standarde kada je u pitanju zaštita čovjekove sredine. Prema odluci Savjeta ministara BiH, u zemlju može da se uvozi evrodizel koji ima standard “evro 3″, koji sadrži 350 ppm sumpora (miligrama sumpora po kilogramu), a dizel goriva koja mi proizvodimo imaju maksimalno 50 ppm. Dakle, dizel goriva koje mi proizvodimo u svemu nadmašuju kvalitet onih koja se uvoze u BiH.

      Da li se Rafinerija zbog toga nalazi u neravnopravnom položaju u odnosu na zemlje sa kojima trguje?

ŠĆEPANOVIĆ: Hrvatska “INA”, na primjer, u BiH uvozi gorivo određenog kvaliteta, a isti takav kvalitet mi ne možemo da izvozimo u Hrvatsku. Slična situacija je i sa Srbijom, gdje postoji zabrana uvoza goriva koje nema standard “evro 5″. Dakle, BiH nema puni reciprocitet, tako da sada imamo situaciju da neke zemlje izvoze gorivo u našu zemlju, a takva ista goriva ne mogu da prodaju u svojoj zemlji. Smatram da bi trebalo da se promijeni zakonska regulativa, odnosno da se tržište uredi na takav način da samo goriva približno istog kvaliteta mogu da se izvoze, odnosno uvoze u zemlje koje su učesnici trgovine. Na taj način bili bismo u ravnopravnijem položaju.

      Na koja tržišta se najviše izvoze proizvodi iz Rafinerije u Brodu?

ŠĆEPANOVIĆ: Najviše izvozimo na tržišta Italije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. Ove godine planiramo da zadržimo prošlogodišnji nivo prerade nafte.

      U sklopu modernizacije Rafinerije nafte Brod bila je planirana izgradnja pruge koja bi povezivala brodsku i Rafineriju u Modriči. Dokle je stigla realizacija ove ideje?

ŠĆEPANOVIĆ: Ugovorom o privatizaciji bila je predviđena izgradnja te pruge. Međutim, analiza i cijena koštanja izgradnje takve pruge ipak su pokazali da to u ovom trenutku nije ekonomski opravdano, jer u tom pravcu ne bi bilo drugih prevoznika osim robe iz Rafinerije Brod. Smatramo da bi to, za sada, bio jedan neekonomski potez.

Izvor Glas Srpske