Udruženja ekonomista RS „SWOT“ organizovalo je seminar sa temama iz oblasti poreza.

Seminar je održan 29.04.2009. god.  u  hotelu Bosna u   Banjaluci i prisustvovalo mu je oko 60 polaznika.

Nakon pozdravne riječi predstavnika Udruženja g-dja Ilinka Gavrilović, renomirani predavač iz ove oblasti, počela je sa izlaganjem. Prva prezentacija odnosila se na porez na nepokretnosti sa nekoliko praktičnih primjera.

Napravljena je kratka pauza, a seminar je nastavljen sa prezentacijom o nekim specifičnostima primjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima.

Seminar je završen pitanjima učesnika koja su se odnosila na česte probleme u primjeni pomenutih zakona.

GALERIJA

Novine_u_Zakonu_o_porezu_na_nepokretnosti_u_odnosu_na_Zakon_o_porezima_na_imovinu

Obrazac_PFRN

Specificnosti_u_primjeni_zakona_o_izmjenama_i_dopunama_zakona_o_porezu_na_dohodak_i_zakona_o_doprinosima

Izvor SWOT